Kolejny kliniczny oddział naszego Szpitala ulega metamorfozie. W roku 2018 Szpital realizuje zadanie pn.  „Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych mających na celu modernizację pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Oddziałów Otolaryngologii, zlokalizowany na wysokim parterze w budynku C Szpitala.

Ponadto w ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego jak również zostanie zakupione wyposażenie specjalistyczne medyczne oraz I wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanego Oddziału.

Kwota wsparcia Województwa Mazowieckiego: 5 971 427 zł

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]