Zadanie pn.: „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”  jest realizowane w roku 2017 i 2018.

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni ma zapewnić jednostce postępowy ruch przyjmowanych materiałów od strefy brudnej do strefy sterylnej. Zakres zadania obejmuje modernizację następującego zespołu pomieszczeń: śluzy umywalkowo-fartuchowe; część socjalna z szatnią, węzłem sanitarnym i pokojem śniadań personelu; część administracyjna z pokojami personelu i kierownika;  część ekspedycyjna z holem przyjęć, wyznaczonym miejscem wydawania materiałów i śluzą    materiałową; część brudna; część czysta i część sterylna. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie również zakupione wyposażenie oraz sfinansowane zostaną koszty opracowania PFU, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego.

Wartość inwestycji: 5 517 266,80 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 5 029 322,13 zł

MSB: 487 944,67 zł

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]