W celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów Spółka zakupiła 6 stanowisk do znieczulania.

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano zakupu 6 stanowisk do znieczulania firmy Maquet.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Wartość inwestycji wynosi 959 979,60 zł, w tym:

950 000,00 zł dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

    9 979,60 zł środki własne Spółki

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]