Dla podniesienia jakości świadczonych usług medycznych Mazowiecki Szpital Bródnowski zakupił sprzęt i aparatura medyczna doposażając tut. Zespół Oddziałów Okulistyki, Zespół Oddziałów Oddziału Laryngologii oraz najnowocześniejszy oddział w naszym Szpitalu - Interwencyjne Centrum Neuroterapii w Oddziale Neurochirurgii.

Dla Zespołu Oddziałów Okulistyki zakupiono:

  • Lampę szczelinowa wraz ze stolikiem elektromotorycznym
  • Biometr optyczny z drukarką i stolikiem elektromotorycznym
  • Oftalmoskop Heine Omega 500 LED –C

Dla Zespołu Oddziałów Otolaryngologii zakupiono:

  • Unit Laryngologiczny

Dla Interwencyjnego Centrum Neuroterapii zakupiono:

  • Ramię C + wraz z wyposażeniem
  • Wózek transportowy dla pacjentów przewożonego na salę operacyjną
  • Respiratory do prowadzenia wentylacji pacjenta
  • Defibrylator do wzbudzenia akcji serca
  • Oprzyrządowanie do stołu operacyjnego
  • Zestaw narzędzia mikrochirurgicznych

 

Wartość inwestycji: 886 7836,06 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 870 000,00 zł

MSB:  16 783,06 zł

Termin realizacji. 31.12.2017r.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]