Śródmiejskie Centrum Kliniczne jest najnowszym , już 15, oddziałem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Znajdujący się w samym centrum Warszawy, przy ul. Poznańskiej 22, oddział  o specjalności kardiologicznej nieustająco podnosi standardy świadczonych usług medycznych.

Śródmiejskie Centrum Kliniczne z Oddziałem Kardiologii  przyjmuje w ciągu miesiąca kilkudziesięciu chorych z zaburzeniami rytmu serca a istotna część tej grupy wymaga pilnych implantacji stymulatora lub innych zabiegów elektroterapii. Do niedawna z powodu braku sprzętu  chorzy ci byli przewożeni byli do  innych szpitali co oczywiście nie zapewniało im należytego bezpieczeństwa i komfortu.

Śródmiejskim Centrum Klinicznym jest przygotowana komfortowa sala operacyjna do tych zabiegów,  co w powiązaniu z pozyskaniem nowego aparatu rentgenowskiego typu Ramię C znacząco podniosło standardy realizowanych świadczeń medycznych. Stół pływający jest podstawowym elementem  wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii. Stół jest miejscem, na którym układa się pacjenta do badania lub do operacji implantacji stymulatora/kardiowertera. Zabiegi-operacje mogą trwać kilka-kilkanaście godzin, stąd stół na którym leży pacjent  powinien zapewniać jemu oczywisty komfort  i bezpieczeństwo, a operatorowi maksymalnie ułatwić wykonanie często bardzo trudnego technicznie zabiegu. Jeżeli dodamy fakt ,że pacjentami są często ludzie starsi lub osoby z istotną nadwagą, otyłością to zalety „pływającego” stołu są nie do przecenienia. Taki stół pozwala „manewrować’′ pacjentem odpowiednio do potrzeb płaszczyzn, w których wykonuję się obrazowanie rentgenowskie i zabiegi bez angażowania pacjenta, dla którego zmiana pozycji byłaby bardzo trudna.

W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii  wykonuje się badania diagnostyczne u chorych z zaburzeniami rytmu serca, po zasłabnięciach ,utratach przytomności – poszukując przyczyn w  „elektrycznej” funkcji serca. Diagnostyka ta wskazuje na chorych u których należy dokonać implantacji ,stymulatora – rozrusznika serca, a w przypadku stwierdzenia groźnych arytmii wszczepić kardiowerter – defibrylator  lub dokonać  tzw. ablacji  miejsca odpowiedzialnego za powstanie niebezpiecznych dla życia arytmii. We wszystkich tych procedurach niezbędnym elementem diagnostyki i terapii jest aparat rentgenowski z ramieniem  C, konieczne dla wizualizacji struktur serca, implantacji elektrod stymulatora itd.  Aparat rtg z ramieniem C jest podstawowym elementem wyposażenia Pracowni Elektrofizjologicznej.

Wartość inwestycji: 1 050 000,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego:1 039 500,00 zł

MSB: 10 500,00 zł

Inwestycja została zrealizowana.

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]