Dla podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych i poprawy bezpieczeństwa pacjentów Mazowiecki Szpital Bródnowski dokonał modernizacji Zakładu Diagnostyki obrazowej poprzez zakup dwóch bardzo nowoczesnych aparatów RTG, zastępując tym samym wyeksploatowane 20-letnie urządzenia. Jednocześnie wdrożono kolejny etap informatyzacji szpitala poprzez ucyfrowienie Pracowni RTG.

Zakupiono dwa cyfrowe aparaty RTG:

1. aparat 566-10000-12 Sonialvision G4/SHIMADZU Corporation

2. aparat DRXAscend System/Carestream Health Inc.

Jednocześnie wykonano modernizację pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej z Pracownią RTG, dostosowując pomieszczenia do obecnie obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia.

Wartość inwestycji wyniosła 2 891 298,99 zł, w tym:

2 376 000,00 zł dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

   515 298,00 zł środki własne Spółki

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]