Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. dokonał zakupu sprzętu specjalistycznego  w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pn.: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017." Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ze względu na dynamiczny rozwój współczesnej kardiologii największe niedobory sprzętowe istnieją w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii serca. Zgodnie z Mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla Polski prognozowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania na procedury w leczeniu kardiologicznym.  Celem szczegółowym zadania jest wyposażenie/doposażenie w aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej, które wykonują dużą liczbę operacji, nie dysponują ww. sprzętem lub posiadają wyeksploatowane mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych.

 

Wartość projektu wynosi: 876 604,29 zł

Dotacja Ministerstwa Zdrowia: 579 499,63 zł

Dotacja Województwa Mazowieckiego: 294 133,61 zł.

Środki własne MSB : 2 971,05 zł

 Termin realizacji : 31.12.2017r.

 

Inwestycja zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Zdrowia oraz przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

ministerstwo_zdrowia_logo.png [84.31 KB]

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]