Realizacja inwestycji miała na celu dostosowanie Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, znajdujących się w   budynku „C”,  do obecnie obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Zakres zadania obejmował wykonanie robót architektonicznych i instalacyjnych mających na celu modernizację: sal pacjentów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych i służbowych, oraz wykonanie pionów i poziomów instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz węzłów sanitarnych w modernizowanej części budynku koniecznej do zasilania pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.

W roku 2018 dokonano zakupu pierwszego wyposażenia.

 

Wartość inwestycji w roku 2017 : 3 099 600,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 2 999 938,70 zł

MSB: 129 561,30 zł

 

Wartość inwestycji w trakcie realizacji w roku 2018 : 1 732 404,04 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 1 715 080,00 zł

MSB: 17 324,04 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]