W 2017 roku zrealizowano  zadanie pn.: „Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskie go w Warszawie Sp. z o.o. – II etap”. Wykonanie tych prac zabezpieczyło Szpital przed awarią systemu instalacji wodno – kanalizacyjnych, które to ze względu na prawie 40-letnią eksploatację były bardzo mocno wyeksploatowane.

W ramach realizacji zadania został wykonany II etap modernizacji głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Ponadto zakres zadania obejmował pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 r. obejmował modernizacje m.in. studni na kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy sanitarnych do budynków.

W celu zabezpieczenia  Szpitala w ciągłą i nieprzerwaną dostawę wody Szpital prowadzi dalsze prace modernizacyjne w tym  obszarze.

 

Wartość inwestycji: 2 498 130,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 2 473 148,70 zł

MSB:  24 981,30 zł

Termin realizacji: 31.12.2017r.

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]