Nieodłącznym elementem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala jest stały i nieprzerwany dostęp do wody. W tym celu w 2017 roku  przeprowadzono kompleksową modernizację szpitalnej hydroforni, wyeksploatowanej prawie 40-letnim użytkowaniem.

Zakres zadania obejmował modernizację instalacji pompowej w hydroforni  na parterze budynku H wraz z kompletną wymianą istniejącego orurowania oraz unowocześnienia automatyki pracy, wymianie instalacji elektrycznej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczenia. Ponadto zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Wartość inwestycji: 739 323,48 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 693 000 zł

MSB:  46 323,48 zł

Termin realizacji: 31.08.2017r.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]