Prawo Atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp.z o.o. działalność medyczna w zakresie diagnostyki medycznej, diagnostyki i terapii izotopowej oraz magazynowania przejściowych odpadów promieniotwórczych nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok.

 

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

 Data aktualizacji 31.01.2023