Konkursy kadrowe

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Kardiologicznej - 1 kontrakt

 

ogłoszenie konkursu ofert.pdf [82.78 KB] szczegółowe warunki.pdf [118.70 KB] formularz.pdf [42.32 KB]  

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert obejmujący:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w godzinach normalnej ordynacji oraz podczas dyżurów medycznych w II Oddziale Kardiologii, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Śródmiejskim Centrum Klinicznym oraz w II Poradni Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka  z o. o. oraz wykonywanie czynności Koordynatora Izby Przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka  z o. o.
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w godzinach normalnej ordynacji oraz podczas dyżurów medycznych w II Oddziale Kardiologii, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Śródmiejskim Centrum Klinicznym oraz w II Poradni Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka  z o. o. a także organizację i nadzór nad funkcjonowaniem KOS-Zawał

III. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w godzinach normalnej ordynacji oraz podczas dyżurów medycznych w II Oddziale Kardiologii, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Śródmiejskim Centrum Klinicznym oraz w II Poradni Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka  z o. o. a także wykonywanie zabiegów implantacji i wymiany stymulatorów

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w godzinach normalnej ordynacji oraz podczas dyżurów medycznych w II Oddziale Kardiologii, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Śródmiejskim Centrum Klinicznym oraz w II Poradni Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka  z o. o.
ogłoszenie konkursu ofert.pdf [724.60 KB] szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [1.22 MB] Formularz oferty konkursowej.pdf [1.26 MB]

wzór umowy I.doc [177.00 KB]

wzór umowy II.doc [177.00 KB]

wzór umowy III.doc [182.50 KB]

wzór umowy IV.doc [177.50 KB]

 ogłoszenie wyników konkursu_II_kard.pdf [876.90 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. – 1 kontrakt

ogłoszenie konkursu ofert.pdf [548.56 KB] szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [853.27 KB] Formularz oferty konkursowej (1).pdf [367.74 KB] wzór umowy.doc [133.00 KB] ogłoszenie wyników konkursu_oit.pdf [239.92 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski ogłasza konkurs na Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ogłoszenie konkursu.pdf [82.53 KB] szczególowe warunki.pdf [134.71 KB] formularz.pdf [45.91 KB] wzór umowy.doc [89.00 KB]  ogłoszenie wyniku konkursu_kardiologii.pdf [37.83 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski ogłasza konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w dziedzinie ginekologii i położnictwa w ramach godzin normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w  Zespole Oddziałów Ginekologii  i Położnictwa oraz udzielanie świadczeń w ramach  Poradni Ginekologiczno-Położniczej- 4kontrakty

ogłoszenie konkursu.pdf [107.10 KB] szczegółowe war.pdf [169.14 KB] formularz (1).pdf [165.79 KB]

umowa 1.pdf [722.42 KB]

umowa 2.pdf [647.13 KB]

umowa3.pdf [654.83 KB]

ogłoszenie wyniku w Zespole Poloznictwo.pdf [47.79 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski ogłasza konkurs na Sprawowanie opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w Zespole Oddziałów Neurologii oraz Poradni Neurologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- 1 kontrakt

ogloszenie konkursu.pdf [87.83 KB] szczegołowe warunki.pdf [124.20 KB] formularz.pdf [58.11 KB] umowa.pdf [571.70 KB]  ogloszenie wyniku-neuro.pdf [42.97 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. – 1 kontrakt

ogloszenie konkursu.pdf [83.21 KB] szczegołowe.pdf [125.73 KB] formularz (1).pdf [50.83 KB] umowa.pdf [475.26 KB] ogloszenie wyniku_poradnia_gin_pol.pdf [41.97 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. – 2 kontrakty

ogłoszenie konkursu.pdf [79.29 KB] szczegółowe warunki.pdf [123.64 KB] formularz.pdf [41.87 KB] wzór umowy.pdf [415.89 KB] ogloszenie wyniku_OIT Pielęgniarki.pdf [38.11 KB]
Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej oraz Pracowni RTG w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych.
Ogłoszenie konkursu ofert.pdf [701.34 KB] Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [944.77 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [3.11 MB] wzór umowy I.docx [50.10 KB] wzór umowy II.docx [50.59 KB] wzór umowy III.docx [50.47 KB] Ogłoszenie wyników konkursuMRI.pdf [468.39 KB]

Mazowiecki Szpital bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Klinicznego Koordynatora  (Konsultanta)  świadczeń w dziedzinie chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Spółka z o.o.  oraz współuczestniczenie w udzielaniu świadczeń

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf [543.34 KB] Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [894.18 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [345.29 KB] wzór umowy.doc [125.50 KB] Ogłoszenie wyników konkursu (1).pdf [235.31 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. – 1 kontrakt

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf [523.08 KB] Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [826.89 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [364.17 KB] wzór umowy.doc [133.00 KB] ogłoszenie wyników konkursu_anes1.pdf [231.26 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Diabetologicznej– 1 kontrakt

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf [569.79 KB] Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [829.55 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [277.83 KB] wzór umowy.doc [115.50 KB] ogłoszenie wyników konkursu.pdf [211.63 KB]

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w II Poradni Kardiologicznej w Śródmiejskim Centrum Klinicznym MSB – 1 kontrakt

 

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf [528.94 KB] Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [816.70 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [303.15 KB] wzór umowy.doc [120.00 KB] ogłoszenie wyników konkursu.pdf [218.46 KB]

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Spółka z o.o. w Oddziale Chirurgii Ogólnej przy ul. Górczewskiej 89

 

ogłoszenie konkursu ofert.pdf [539.34 KB] Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [827.86 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [316.96 KB] wzór umowy.doc [108.50 KB] ogłoszenie wyników konkursu_anes.pdf [209.83 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w  zakresie chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgii Ogólnej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 oraz ul. Pawińskiego 2 a także Poradni Medycyny Pracy w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 oraz ul. Pawińskiego 2 – 1 kontrakt

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf [557.53 KB] szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf [922.43 KB] Formularz oferty konkursowej.pdf [382.62 KB] wzór umowy.doc [131.50 KB] ogłoszenie wyników konkursu.pdf [280.75 KB]