Wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w podziale na dwa zadania

Konkursu ofert pod nazwą: „Wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w podziale na dwa zadania.”


Ogłoszenie o wyniku Konkursu Ofert.PDF [837.62 KB]


Pytania i odpowiedzi .pdf [526.06 KB]

Zmieniony załącznik nr 8 do SWKO-projekt umowy (2023-9-12)0001.PDF [6.25 MB]


Ogłoszenie.PDF [921.45 KB]

SWKO.PDF [8.36 MB]

 

Załącznik nr 1 do SWKO - wzór oferty konkurs ofert badania laborator_popJS.doc [53.50 KB]

Załącznik nr 1.PDF [2.44 MB]

Załącznik nr 2 do SWKO dot. zad. nr 1 ATTIS.xlsx [32.48 KB]

Załącznik nr 2.PDF [9.01 MB]

Załącznik nr 2A,2B,2C,2D do SWKO dot. zad. nr 1 katalog 2023.doc [132.50 KB]

Załącznik 2A,2B,2C,2D.PDF [2.30 MB]

Załącznik nr 3 dot. zad. nr 2 do SWKO_2023.xlsx [24.84 KB]

Załącznik nr 3.PDF [5.58 MB]

Załącznik nr 3A dot. zad. nr 2- wykaz świadczeń zdrowotnych CITO-2.docx [13.49 KB]

Załącznik nr 3A.PDF [715.41 KB]

Załącznik nr 4 do SWKO dot. zad. nr 1 Wykaz punktów odbioru mat. biologicznego 2023.doc [115.50 KB]

Załącznik nr 4.PDF [686.15 KB]

Załącznik nr 5 do SWKO dot. zad. nr 1 Wykaz punktów odbioru wyników badan on-line.doc [115.00 KB]

Załącznik nr 5.PDF [665.68 KB]

Załącznik nr 6 do SWKO dot. zad. nr 1 - zestawienie parametrów wymaganyc....doc [94.50 KB]

Załącznik nr 6.PDF [4.20 MB]

Załącznik nr 7 do SWKO dot. zad. nr 2 ŚCK - zestawienie parametrów wymaganych.doc [88.50 KB]

Zadanie nr 7.PDF [3.24 MB]

Załącznik nr 8.PDF [9.11 MB]

Załącznik nr 9 do SWKO - oświadczenie o rejestrach.doc [30.00 KB]

Załącznik nr 9.PDF [627.78 KB]

Załącznik nr 10.PDF [2.99 MB]