Ważne! Tymczasowa zmiana lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

15-03-2022

plan_szpitala__SOR_tymczasowy.jpg

Szpitalny Oddział Ratunkowy MSB służy ogromnej ilości osób, co jest w dużej mierze pochodną rozwoju budownictwa mieszkaniowego prowobrzeżnej Warszawy oraz niestety np. ilości kolizji drogowych w obszarze okolicznych tras wylotowych. Obserwując statystykę diagnozowanych Pacjentów w ramach SORów w Warszawie, nasz szpital jest wśród absolutnej czołówki, obsługując każdego roku około 50 000 potrzebujących…

40 lat temu, kiedy nasza jednostka rozpoczęła swoje działanie, ilość Pacjentów była wiele, wiele razy niższa,  dlatego infrastruktura SOR wymaga modernizacji, tak aby zapewnić komfort Pacjentom i Personelowi oraz ułatwić natychmiastowe zaopatrzenie pilnych przypadków.

 

Dział Logistyczny MSB zaprojektował i  wdraża obecnie  modernizację przestrzeni SOR tak, aby wymagania ilościowe i jakościowe stawiane przed nami były spełnione w najwyższym stopniu.

Dlatego tymczasowo  SOR  został przeniesiony do budynku C – zdjęcia oraz mapka poniżej.

Jest to rozwiązanie czasowe – do momentu zakończenia modernizacji. Czyli nowy, piękny SOR będzie dostępny latem 2022.

Prosimy o zrozumienie – to dla Państwa się zmieniamy, dla naszych Pacjentów!

Docelowo pracujemy nad zupełnie nowym, dużym SORem, w ramach nowego budynku szpitala. To jednak projekt, z którego wszyscy skorzystamy w późniejszym etapie.

 

 

Przypominamy - to bardzo ważne!

SOR to miejsce przede wszystkim dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U. 2015, poz.178 z późn. zm.)

Chcemy pomóc każdemu, ale około 80% przypadków w SOR to osoby z kategorią zieloną i niebieską, dla których czas oczekiwania może być długi, ponieważ priorytetem są wyłącznie stany zagrożenia życia i zdrowia.