„Serce na nowo”- akcja społeczna Adamed Pharma, a beneficjentem nasi Pacjenci!

21-04-2022

1_str.jpg

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy od  Adamed Pharma(link) 5 zestawów do telerehabilitacji kardiologicznej!

 

Otrzymany sprzęt wykorzystamy w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii MSB, w którym to pod nadzorem lekarza kardiologa, pielęgniarki i fizjoterapeuty pacjenci z problemami kardiologicznymi (m.in. chorujący na chorobę wieńcową, po zawale serca itp.) odbywają kilkutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Otrzymany sprzęt pozwoli realizować część cyklu ćwiczeń w miejscu przebywania pacjenta np. w  domu,  tak aby postępy były zdalnie monitorowane przez personel medyczny.  Zdalna kontrola umożliwi weryfikację parametrów życiowych podczas treningu pacjenta. Dzięki temu rozwiązaniu obserwowane jest znaczne zmniejszenie częstotliwości wystąpienia ponownych incydentów chorobowych. 

 

Procedura ta jest w pełni finansowana z NFZ, a skierowanie do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej wystawia lekarz Oddziału Kardiologii, lekarz z poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej na postawie wskazań medycznych.

 

Więcej o programie - (link)

 

Adamed Pharma - DZIĘKUJEMY!