Psychoterapia grupowa

03-11-2023

Psychoterapia_grupowa_ikona.jpg

Poradnia Zdrowia Psychicznego MSB zaprasza na:

 

PSYCHOTERAPIĘ GRUPOWĄ

 

» Termin:

ŚRODY 17:30-19:30, począwszy do połowy listopada

 

» Kryteria kwalifikacji:

• osoby w wieku 21-60 lat, cierpiące z powodu zaburzeń potraumatycznych (zespół stresu pourazowego, PTSD), zmagające się z silnymi i bolesnymi wspomnieniami traumatycznych doświadczeń życiowych, w konsekwencji doświadczające trudności w funkcjonowaniu w sferze zawodowej i/lub osobistej.

 

» Warunki przyjęcia:

• należy zgłosić się do rejestracji Centrum Zdrowia Psychicznego (nr tel.22 326 59 95), a następnie zostać zakwalifikowanym do terapii grupowej przez psychologa *.

* przy zapisie należy posiadać aktualny dowód ubezpieczenia i dowód osobisty

 

» Przeciwskazania:

• zaburzenia funkcji poznawczych uniemożliwiające korzystanie z zajęć terapeutycznych;

• wskazania do leczenia całodobowego lub dziennego (np. nasilone myśli, tendencje samobójcze);

• aktywne uzależnienia;

• niestabilny stan somatyczny;

• współwystępujące zaburzenia typu psychotycznego.