Oddział Chirurgii dalej z profesjonalnym Zarządzającym!

05-08-2022

1_Piotr Myrcha-nominacja.jpg

 

W dniu 28.07.2022 r. dr hab. n.med. Piotr Myrcha otrzymał z rąk JM Rektora - prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga nominację na Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszczącej się w Szpitalu Bródnowskim.

 

GRATULUJEMY!

 

Dr hab. Piotr Myrcha od 2 lat jest Koordynatorem Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej naszego szpitala , w tym czasie Zespół wiele osiągnął. Pamiętacie?   

- Z cyklu... sukcesy naszego Zespołu. Gratulacje dla Chirurgii! - link

- Wyróżnienie dla Szpitala od Uniwersytetu Oxford - link

- Oddział Chirurgii prowadzi badania i dzieli się wiedzą - link

Oddział Chirurgii wraca do pełni swojego działania! - link

 

Po uzyskaniu tej nominacji, poza działalnością leczniczą, Szef Oddziału będzie kierował także dydaktyką i aktywnością naukową tej jednostki. Gratulujemy raz jeszcze!!!

2_Piotr Myrcha-nominacja.jpg [476.62 KB]