Nie wszyscy o tym wiemy – kim tak naprawdę jest Asystent Zdrowienia

21-07-2023

2_asystent_zdrowienia.jpg

Odpowiedzi szukaliśmy w Centrum Zdrowia Psychicznego MSB…

 

Oto co udało się ustalić:

Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego pomaga codziennie wielu osobom doświadczającym choroby. Misji tej towarzyszy Pan Krzysztof – Asystent Zdrowienia, który współpracuje z profesjonalistami tak, aby wspierać proces zdrowienia naszych Pacjentów.

Ale jak dokładnie misję tę w ramach tego stanowiska postrzega Pan Krzysztof?

„Oto moja definicja dobrego Asystenta do spraw zdrowienia – jest to osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego będąca w dobrym stanie psychicznym i fizycznym, korzystająca ze swoich doświadczeń i wiedzy życiowej, empatyczna, opanowana, współczująca.„

Ale jak działa Pan Krzysztof? – Współpracuję z placówkami i urzędami w celu pomocy chorej osobie. Wspiera emocjonalnie i fizycznie oraz motywuje do działania.

Cały opis przygotowany przez Pana Krzysztofa znajdziecie poniżej⇓

 

Ps. A na zdjęciach – Pan Krzysztof Pawłowski - asystent zdrowienia CZP MSB

 

 

 

Kim jest Asystent Zdrowienia – Doradca ds. Zdrowienia:

„Te dwie nazwy mają wspólny mianownik – mają one bowiem ten sam cel działania. Jest nim pomaganie osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego na ich drodze życia, poprzez czerpanie ze swojej wiedzy wynikającej z przeżytego kryzysu psychicznego. Doświadczenie to nie wyklucza możliwości niesienia pomocy ludziom z innymi diagnozami chorób psychicznych. Czerpię ze swojego życia, choroby i procesu zdrowienia. To co w życiu przeżyłem i czego doświadczyłem, walcząc o każda minutę swego istnienia, to mój ogromny zasób wiedzy. Życie, które było różne to czas wielkiej nauki i pracy nad sobą. Przekułem tę wiedzę na moją obecna pracę. Choć jestem asystentem zdrowienia, który pracuję większość czasu w terenie, to nie przeszkadza mi w pracy na oddziale dziennym z uczestnikami z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Sam przeszedłem przez szpital, środowiskowe domy samopomocy, pracując w grupie wsparcia TROP, współpracując ze stowarzyszeniem POMOST aż po dziś jako asystent zdrowienia. Wszystkie te placówki pomagały mi powoli wyjść kryzysu i stać się nowym człowiekiem.

 

Jak wygląda mój dzień pracy?

Pracę zaczynam od godziny 8.00 na oddziale dziennym Suwalska 11, podpisując listy obecności każdego dnia, a następnie czekam na uczestników, którzy powoli się zbierają. Zaczynamy rozmowy jak minął dzień, jak noc przespana i ogólne samopoczucie psychiczne wspierając ich emocjonalnie i psychicznie. Godzina 9.00 zaczynamy gimnastykę lub spacer w zależności od warunków pogodowych. Po tym poranku ja wychodzę w rejon, a Pacjenci mają zajęcia z psychologami i terapeutą zajęciowym. Jedynie we wtorki zostaję cały dzień na oddziale wspomagając profesjonalistów. Każdy dzień różni się od następnego, sprawy, problemy które nieraz trzeba mozolnie rozwiązywać…. Jak wszędzie towarzyszy temu pewna biurokracja i bywa czasem niezrozumienie, więc muszę być elastyczny i wyrozumiały powoli kuć jak kowal gorący metal. Bywają nie raz małe porażki, ale w większości są to sukcesy, choć nie ogromne to bardzo ważne. One są dla mnie motorem napędowym do większego wysiłku i pracy dla tych, którzy potrzebują pomocy i stabilizacji. Radość i uśmiech moich podopiecznych to wynagrodzenie za walkę o każdego człowieka. Czasem jestem jak dodatkowe płuca, które pompują do ich żył dodatkowy tlen. Bardzo ważną rzeczą jest moja współpraca z placówkami OPS, ŚDS, WTZ, klubami popołudniowymi oraz domami seniora. Tam moi podopieczni mają gorący posiłek, opiekę profesjonalistów i wypełniony czas.

 

Bywa też, że niektóre osoby są ze mną w kontakcie jedynie telefonicznie ze względu na swoją chorobę i nieufność do otoczenia. Zawszę bardzo powoli dążę do tego, aby się spotkać osobiście. Wypełniony czas obowiązkami dla nich i wspólne przebywanie ze sobą to procesy zdrowienia normalnego życia dla ludzi w różnym wieku. Zawsze za nim podejmę decyzje co zrobić zbieram wiedzę o każdym moim podopiecznym by dobrać odpowiednie miejsce dla nich, tak aby odnaleźli spokój i sens życia.

 

Drugą ważną sprawą jest współpraca z profesjonalistami (psycholodzy oraz psychiatrzy). Wszyscy pracujemy dla wspólnego dobra osób chorujących psychicznie, gramy w jednym zespole i posiadamy wspólny cel. Życie i radość w procesie zdrowienia to idea, która towarzyszy wszystkim asystentom zdrowienia. Trzeba być człowiekiem dla drugiego człowieka. Życie mamy tylko jedno i trzeba je przeżyć z ,,Godnością’’ Nie rodzimy się specjalistami, lecz uczymy się w życiu być nimi poprzez doświadczenie, którego nabywamy na naszej drodze."

Pozdrawiam wszystkich czytelników.

2_asystent_zdrowienia.jpg [929.96 KB]1_asystent_zdrowienia.jpg [1.53 MB]