Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego, już powołana!

25-04-2022

Rada psychiatrii.jpg
 
Na pierwszym posiedzeniu  Pani Elżbieta Lanc, Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, wręczyła Członkom Rady powołania.
Gratulujemy P. Wojciechowi Kłosińskiemu, Członkowi Zarządu MSB, zasiadania w Radzie i życzymy owocnych działań na rzecz Pacjentów.
 
Kluczowe działania Rady:
  • inicjowanie i opiniowane działań na rzecz poprawy jakości oraz dostępności do psychiatrycznych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych;
  • współdziałanie przy opracowaniu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2028;
  • podejmowanie innych inicjatyw i działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej dla Samorządu Województwa.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia w ramach MSB:

Rada psychiatrii.jpg [265.35 KB]