18th Warsaw International Medical Congress

27-04-2023

18_kongres2.jpg

Za nami jedna z największych konferencji dla młodych naukowców w Europie, a na niej reprezentacja Zespołu Lekarzy Oddziału Otolaryngologii pod kierownictwem Pani Prof. Karoliny Dżaman!

 

Ważnym elementem Międzynarodowego Kongresu 18th Warsaw International Medical Congress, bo o nim mowa, były sesje tematyczne, w ramach których młodzi naukowcy mieli szanse zaprezentować swój dorobek badawczy przed publicznością, ale również przed jury składającym się z wybitnych ekspertów.

 

Członkowie Zespołu Otolaryngologii przedstawili dwie prace:

 

  • W sesji: Laryngology, Audiology and Phoniatrics

lek. Anna Bohdziewicz

zaprezentowała pracę „The usefullness of selected olfactory tests in diagnostics of young Polish children”, autorstwa Anna Bohdziewicz, Julia Wiśniewska, Rafał Jowik, Karolina Dżaman.

Praca została wyróżniona i zdobyła II nagrodę na Kongresie!

 

  • W sesji a PhD - Clinical & Health Sciences,

doktorant Piotr Strus

zaprezentował pracę pt. „A new approach to the treatment of nasopharyngeal carcinomas in laryngology”, przygotowaną we współpracy z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii WUM, autorzy: Izabella Młynarczuk – Biały, Karolina Dżaman, Julia Kostro, Karol Sadowski, Piotr Strus.


Obie prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie i aplauz.
Serdecznie gratulujemy!

 

 
A na zdjęciach:
Zdjęcie 1 - zdjęcie grupowe z Panią Profesor Karoliną Dżaman
Zdjęcie 2 - lek. med. Anna Bohdziewicz, lek.med. Julia Wiśniewska 
Zdjęcie 3 - dr Piotr Strus