13 mln zł na kolejny etap informatyzacji!

29-12-2022

informaty.jpg

Dzięki wspólnym staraniom Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu MSB mamy 13 mln zł z funduszy unijnych!

Przeprowadzony zatem zostanie kolejny etap informatyzacji.

  • Kupimy sprzęt  wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
  • Wprowadzimy kolejne elementy elektronicznego systemu dokumentacji medycznej co zapewni jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych pacjentów i skróci czas formalnej części przeprowadzania konsultacji lekarskich.
  • Natomiast dzięki przeprowadzonej w ramach projektu modernizacji pracowni rezonansu magnetycznego będzie przyspieszony i ułatwiony proces diagnostyki obrazowej.

 

Tytuł projektu to "Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów"

 

Kwota dofinansowania z UE: 13 000 000,00 zł

Działanie: 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu