Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP
edytuj
Punkt pobrań: 22 326 54 17
bud. "B", poziom-1
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Zakładowy Koordynator
22 326 53 28
22 326 54 50
22 326 54 43
edytuj

Odbierz wynik badania przez Internet!

 

Przedstawiamy Państwu ofertę badań komercyjnych:

 

Ważne informacje dla pacjentów korzystających z laboratorium:

 1. W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o pobranie i uważne przeczytanie poniższych informacji oraz zaleceń: Jak przygotować się do badan laboratoryjnych 
 1. Pracownicy laboratorium nie pobierają materiału do badań mikrobiologicznych.
 1. Punkt Pobrań jest w budynku A - pierwszy budynek od strony parkingu, wejście prawe.

Godziny działania punktu pobrań:

Pobieranie krwi do badania od pacjentów ambulatoryjnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

Pilne badania (ze skierowaniem PILNE - potwierdzone pieczątką lekarza) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

Uprzejmie informujemy, że Punkt Pobrań w popołudnia i soboty będzie nieczynny do odwołania.

Laboratorium przyjmuje pacjentów bezpłatnie ze skierowaniami z Przychodni Szpitalnych lub od lekarza którzy mają podpisaną umowę z Mazowieckim  Szpitalem Bródnowskim Spółka z o.o. na wykonywanie badań.

Wykonujemy również badania bez skierowania lekarskiego (na życzenie) za odpłatnością. Ceny za badania zgodne z cennikem usług medycznych obowiązujących w szpitalu (zgodnie z obowiązującym cennikiem w Szpitalu). 

Laboratorium bierze regularnie udział w sprawdzianach jakości w kraju i zagranicą, co jest potwierdzone szeregiem certyfikatów. Znajduje się także w rejestrze ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

W Zakładzie działa sześć Pracowni i Punkt Pobrań:

 • Pracownia Analityki Ogólnej,
 • Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej,
 • Pracownia Hematologii i Koagulologii,
 • Pracownia Biochemii,
 • Pracownia Immunochemii,
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Analityki Ogólnej wykonuje:

Badanie moczu:

 • badanie moczu ogólne,
 • oznaczanie białka w dobowej zbiórce moczu,
 • oznaczanie cukru i ciał ketonowych w dobowej zbiórce moczu,
 • oznaczanie białka Bence - Jonesa w dobowej zbiórce moczu,
 • określanie liczby Addisa w moczu,
 • oznaczanie HCG w moczu /testy ciążowe/,

Badanie kału:

 • w kierunku krwi utajonej,
 • w kierunku pasożytów oraz test enzymatyczny w kierunku Giardia intestinalis,
 • w kierunku resztek pokarmowych,

Badanie płynów z jam ciała:

 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego biochemicznie i cytologicznie,
 • badanie płynu z jamy ciała,

Badania lateksowe:

 • odczyn serologiczny w kierunku kiły (WR, VDRL)
 • wykrywanie narkotyków w moczu (badanie jakościowe).

Pracownia Mikrobiologii wykonuje następujące badania:

Podstawowe, z których izoluje się bakterie tlenowe:

 • posiew moczu,
 • posiew wymazów z oka, nosa, gardła, odbytu, ropni, ran itp.

Specjalistyczne:

 • posiewy w kierunku flory beztlenowej,
 • posiewy w kierunku grzybów,
 • posiewy krwi,
 • posiewy płynów mózgowo-rdzeniowych,
 • odczyn latexowy z surowicy krwi,
 • odczyn Waalera-Rosego z surowicy krwi,
 • ASO z surowicy krwi,
 • czystość pochwy,
 • badanie na obecność Trichomonas vaginalis.

Pracownia Hematologii i Koagulologii wykonuje badania:

Rutynowe:

 • morfologia krwi obwodowej,
 • płytki krwi,
 • rozmaz morfotyczny,
 • retikulocyty,
 • oporność osmotyczna krwinek,
 • czas kaolinowo-kefalinowy /APTT/,
 • czas protrombinowy /PT/,
 • czas trombinowy /TT/,
 • oznaczanie fibrynogenu,
 • Antytrombina III

Specjalistyczne:

 • ocena preparatów szpiku kostnego,
 • oznaczanie D-dimerów,

Pracownia Biochemii wykonuje badania:

Białka: oznacza białko całkowite /TP/, albuminy, białko C-reaktywne wysokej czułości/RCRP/, wykonuje elektroforezę białek w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym specjalistyczne: immunoglobuliny: IgA, IgM, IgG.

Elektrolity: wykonuje oznaczenia: sodu /Na/, potasu /K/, magnezu /Mg/, chlorków /Cl/, żelaza /Fe/, zdolność wiązania żelaza /TIBC/, fosforanów, wapnia /Ca/, gazometrii oraz zasobu zasad.

Biochemia ogólna: cholesterol i frakcje cholesterolu /HDL, LDL/, trójglicerydy /TG/, kwas moczowy /UA/, bilirubina całkowita i związana, glukoza, mocznik, kreatynina i klirens kreatyniny

Enzymy: aminotransferaza alaninowa /ALT/ i asparaginianowa /AST/, glutamylotransferaza /GGT/, fosfataza zasadowa /ALP/, amylaza, lipaza, kinaza kreatynowa /CK/, izoenzym kinazy kreatynowej /CK-MB/, dehydrogenaza mleczanowa /LDH/.

Markery kardiologiczne: Troponina I - RCTNI, Mioglobina - MYO, CKMB masa - MMB, BNP - marker niewydolności krążenia.

Immunochemia: toxoplazma przeciwciała w kl. IgM, IgG, gonadotropina (ß -HCG), antygen HBe, antygen HBs, przeciwciała anty HBc, anty HBs, anty HBe, HCV, HCV-IgM, C-peptyd, Insulina, antyTPO, antyTG, LH, FSH, Prolaktyna, Witamina B12, PSA całkowite, PSA wolne, Estradiol, Progesteron, Testosteron, TSH -3 generacja, fT3, fT4, CEA, AFP, CA125, HIV, Aldosteron.

Serologia Transfuzjologiczna: określenie grupy krwi układu ABO i Rh, przeglądowe badanie w kierunku obecności przciwciał odpornościowych,próby zgodności przed przetoczeniem, BTA

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wykonuje badania:

 • oznaczenie grupy krwi ( układ ABO, Rh, przeglądowe badanie alloprzeciwciał )
 • przeglądowe badanie alloprzeciwciał
 • oznaczenie grupy krwi noworodka
 • BTA
 • próba zgodności ( zakres badań przed przetoczeniem krwi, próba zgodności z jednostką krwi )
 • oznaczenie ( dwukrotnie ) i wpis grupy krwi na Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi(KIGK)


Osoby zatrudnione w pracowni posiadają uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez RCKIK Warszawa.

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (KIGK)

W aktualnym formacie dowodów osobistych nie ma miejsca na wpis grupy krwi. W związku z tym proponujemy Państwu wpisanie grupy krwi do Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi (KIGK).

Wydawana Karta (KIGK) jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi  - ta Karta Ratuje Życie!

 • posiada format nowego dowodu osobistego
 • raz wyrobiona i potwierdzona jest aktualna przez całe życie
 • skraca procedury medyczne

Ważne! W przypadku wykrycia przeciwciał oraz w przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości podczas wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej, niezbędne będzie zgodnie z obowiązującymi procedurami, pobranie nowych próbek krwi, wypełnienie odpowiednich druków i przesłanie ich do Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w celu wykonania badań specjalistycznych. Jeżeli badania w RCKiK nie zostaną wykonane, wówczas nie będzie wydany wynik z zakresu serologii transfuzjologicznej. Koszty tych dodatkowych badań będą wynikały z „Cennika badań konsultacyjnych wykonywanych w RCKiK w Warszawie”. W/w koszty pokrywa nabywca.

 Koszt wyrobienia karty:

 • podwójne oznaczenie grupy krwi z wpisem do KIGK - cena 84 PLN
 • przy posiadaniu wyniku oznaczenia grupy krwi, proponujemy drugie oznaczenie i wpis do karty - cena 58 PLN
 • wpis do KIGK lub Legitymacji Służbowej Żołnierzy Zawodowych - cena 22 zł

Więcej informacji dotyczących Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi można uzyskać w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi oraz telefonicznej +48 22 326 53 04 lub +48 22 326 53 28

edytuj

Koordynator Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Marzena Dudek

mgr analityki med. Marzena Dudek

Specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Zespół Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Sprawdź też Punkty Diagnostyki Laboratoryjnej w innej placówce

edytuj
test
Diagnostyka laboratoryjna
w Centrum Attis MSB
Centrum Attis MSB, Warszawa
ul. Górczewska 89
ul. Pawińskiego 2
ul. Śliska 5
ul. Grochowska 278