Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP
edytuj
Sekretariat: 22 326 57 51
e-mail: chiroginacz@brodnowski.pl
blok "C", III piętro
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych
Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna
22 326 56 42
22 326 52 26

Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej jest bazą dla I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika prowadzi 54 łóżka na dwuosobowych salach, sześciu separatkach oraz 6 miejscach na dwóch salach opieki pooperacyjnej. 

W skład Kliniki wchodzą Pododdziały Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej oraz Odcinek Septyczny.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) zatrudnia specjalistów z Zespołu Oddziałów Chirurgicznych w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Naczyniowej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej.


Działalnością terapeutyczną zespołu kieruje Koordynator Kliniczny. Dydaktyką w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kieruje Kierownik Kliniki. W ośrodku pracuje 2 samodzielnych pracowników naukowych, 13 specjalistów chirurgii ogólnej, z których 8 posiada również specjalizację z zakresu chirurgii naczyniowej a 2 specjalizację z chirurgii onkologicznej.

Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej. Na podstawie umów dwustronnych udzielane są konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej u pacjentów z innych szpitali na Mazowszu.

Na terenie Kliniki odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klinika prowadzi działalność naukowo-badawczą obejmującą także krajowe i międzynarodowe badania kliniczne.

Zespół Kliniki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, współpracując z innymi placówkami badawczymi oraz ośrodkami klinicznymi w Polsce i za granicą.

Zespół Oddziałów Chirurgii posiada aktualne akredytacje i prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. W ośrodku przeprowadzane są szkolenia i warsztaty dla lekarzy chirurgów z innych ośrodków.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze

Dysponujemy nowoczesnym Blokiem Operacyjnym (Kierownik: dr n.med. Stanisław Zamecki) oraz Pracownią Badań Naczyniowych

Działalność w dziedzinie chirurgii ogólnej obejmuje pełny zakres operacji zarówno klasycznych jak i laparoskopowych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem laparoskopowym z możliwością zastosowania zieleni indocyjaninowej. Laparoskopowo wykonujemy operacje przepuklin brzusznych, cholecystektomie, appendektomie, resekcje jelitowe (w tym guzy nowotworowe), zamknięcia przetok. Wprowadziliśmy laparoskopię do małoinwazyjnego leczenia chorób naczyniowych np. w przeciekach po implantacji stentgraftów aortalnych i zespole Dunbara (zespół ucisku więzadła łukowatego aorty na pień trzewny- MALS).

Wykonujemy operacje tarczycy i przytarczyc, zarówno w zmianach łagodnych, jak i nowotworach złośliwych.

W Klinice przeprowadza się szeroki wachlarz operacji z zakresu chirurgii naczyń, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik, w tym także wewnątrznaczyniowych. Klinika wykonuje operacje klasyczne i endowaskularne na aorcie brzusznej i piersiowej, tętnicach trzewnych i obwodowych. Stosujemy nowoczesny sprzęt, w tym: stenty (m.in. uwalniające leki antyproliferacyjne), stentgrafty aortalne i obwodowe, modulatory przepływu oraz systemy do mechanicznego udrażniania naczyń.

Wykonujemy operacje tętniaków piersiowo-brzusznych przy zastosowaniu najnowocześniejszych stentgraftów rękawkowych i fenestrowanych.

Klinika dysponuje ultrasonografią wewnątrznaczyniową (IVUS), wykorzystywaną w czasie zabiegów endowaskularnych.

W codziennej praktyce wykorzystywane są techniki zmniejszające ryzyko powikłań po podaniu kontrastu, opierające się na fuzji obrazów w tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego oraz zastosowaniu dwutlenku węgla w obrazowaniu tętnic.

Szczególne miejsce w działalności naczyniowej zajmuje chirurgia tętnic domózgowych. Nasz ośrodek jest jednym z wiodących w tej dziedzinie w Polsce. Przeprowadzamy liczne operacje klasyczne oraz wewnątrznaczyniowe. Leczymy przede wszystkim chorych we wczesnej fazie udaru, co w połączeniu z trombolizą stosowaną przez Klinikę Neurologii i trombektomią mechaniczną wykonywaną przez specjalistów z Kliniki Neurochirurgii przynosi bardzo dobre efekty. Szanse na pełny powrót do zdrowia u pacjentów po udarze daje możliwość kontynuowania leczenia w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Poza układem tętniczym, leczymy także chorych z patologiami układu żylnego, stosując także techniki klasyczne, wewnątrznaczyniowe (stentowanie żył, trombektomię mechaniczną). Wykonujemy zabiegi małoinwazyjne (embolizacje) u pacjentek zespołem przekrwienia miednicy mniejszej (PCS).


Klinika dysponuje zaawansowanymi możliwościami diagnostycznymi. Liczne Pracownie i Zakłady dają nam możliwość wykonania badań: ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań z zakresu medycyny nuklearnej.

Nasz Zespół:

 • Dr hab.n.med. Piotr Myrcha- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Kliniczny Koordynator Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej

Kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Mgr Agnieszka Kordas

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu

 

Lekarze specjaliści:

 • Dr hab.n.med. Witold Woźniak- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 • Lek. Maciej Bękarski- specjalista chirurgii ogólnej

 • Lek. Michał Juszyński- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 • Dr n.med. Grzegorz Górski- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 • Dr n.med. Marcin Kowalski- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

 • Dr n.med. Bartłomiej Kozdój- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 • Lek. Sebastian Lenarcik- specjalista chirurgii ogólnej

 • Dr n.med. Konrad Pasek- specjalista I st. chirurgii ogólnej

 • Dr n.med. Piotr Porzycki- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 • Dr n.med. Izabela Taranta- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 • Lek. Jerzy Zabłocki- specjalista chirurgii ogólnej

 • Dr n.med. Piotr Zydlewski- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 

Lekarze rezydenci (specjaliści):

 • Dr n.med. Tomasz Goryń- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Rezydent chirurgii naczyniowej

 • Lek. Jarosław Kuriata- specjalista kardiochirurgii. Rezydent chirurgii naczyniowej

 • Lek. Justyna Smaga- specjalistka chirurgii ogólnej. Rezydentka chirurgii naczyniowej

 

Lekarze rezydenci:

 • Lek. Weronika Duk-Badowska- rezydentka chirurgii ogólnej

 • Lek. Urszula Kluge- rezydentka chirurgii ogólnej

 • Lek. Ewa Maj- rezydentka chirurgii ogólnej

 

Zespół lekarski uzupełnia 45, wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy.

edytuj

Koordynatorzy Oddziału

Piotr Myrcha

dr hab. med. Piotr Myrcha

Kliniczny Koordynator

Agnieszka Kordas

mgr Agnieszka Kordas

Koordynator Świadczeń
Pielęgnacyjnych Zespołu