Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi i jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Każde kolejne wykonanie kopii danej dokumentacji medycznej to koszt : 0,50 zł / 1 strona kopii.

Komu dokumentacja może być udostępniona:

 • pacjentowi,

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,

 • osobie upoważnionej przez pacjenta,

 • podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W razie śmierci pacjenta dokumentacja może być udostępniona:

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,

 • osobie upoważnionej za życia przez pacjenta,

 • osobie bliskiej pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska pacjenta lub sprzeciwił się temu pacjent za życia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Formy udostępniania dokumentacji dla pacjenta:

 • do wglądu, w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o., z zapewnieniem możliwości sporządzania notatek z dokumentacji lub zrobienia zdjęcia,

 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub skanu,

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 • na informatycznym nośniku danych,

 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

W celu realizacji praca do dostępu do dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć wniosek (np. na oddziale, w Poradni, w Rejestracji) lub w innym miejscu,

 • przesłać wniosek  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • przesłać wniosek na adres: Mazowiecki szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa,

 • ustnie zgłosić chęć skorzystania z w/w prawa np. na oddziale Szpitala.

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. wszelkie wnioski realizuje w sposób niezwłoczny.  

Na życzenie wnioskodawcy dokumentacja może być wysłana pocztą tradycyjną na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wgląd do oryginału dokumentacji medycznej jest bezpłatny.

Za kolejne udostępnienie tej samej dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty określana jest w Cenniku Szpitala dostępnym poniżej na stronie internetowej szpitala:

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji (przygotowanie dokumentacji medycznej): 

 Nazwa czynności  Wysokość opłaty brutto (w PLN) za jedną stronę  Plik do pobrania
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii bezpłatnie - pierwsza kopia
0,50 zł / 1 strona drugiej i kolejnej kopii.

Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r. (Dz.U. 2012.159 t.j.)
 wniosek
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu

15 zł / 1 strona 
Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r. (Dz.U. 2012.159 t.j.)

 wniosek
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku 3 zł wniosek
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej  -  wniosek

* maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji:

osobiście - Punkt Przyjęć Planowych (budynek A, parter)
elektronicznie - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja:  22 326-53-12


Klauzula informacyjna dla osob wnioskujacych o udostepnienie dokumentacji medycznej - wersja pdf