Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP
Za nami ważne oraz miłe spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Targówek, podsumowanie projektu „Otyłość wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych”.
Szpital Bródnowski, lidera projektu, reprezentowała Ewa Janczar – Członkini Zarządu ds. cyfryzacji.
 
Ten projekt to cenne i wartościowe społecznie działanie!
 
Jak zaznaczyła Prezes Ewa Janczar - „Szpital to nie tylko profesjonalne leczenie, ale także poczucie odpowiedzialności za profilaktykę na wysokim poziomie. Walka z otyłością jest dziś jednym z priorytetowych zadań, szczególnie wobec dzieci i młodzieży." Projekt realizowany był w Oddziale Rehabilitacji i Fizykoterapii MSB, jak również w szkołach podstawowych między innymi na Bielanach i Targówku. 
 
Wielu dzieciom udało się pomóc, ale także dać praktyczną wiedzę całym rodzinom jak dbać o siebie w ramach prewencji otyłości.
 
Zakończone w listopadzie 2023 r. działania objęły blisko 200 dzieci w wieku wczesnoszkolnym (od I do VI klasy) – dla każdego z Nich to wielka szansa na zdrowszą przyszłość! Co ciekawe i istotne do projektu kwalifikowały się dzieci jedynie z otyłością powyżej 97. centyla. To szczególna grupa, wymagające uwagi, ponieważ zaniedbanie sytuacji na tym etapie może skutkować szeregiem trudności zdrowotnych już w najbliższych latach. Zajęcia z fizjoterapeutą odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 minut każde spotkanie. Oprócz zajęć ruchowych z doświadczoną kadrą, bieżących badań lekarskich, rodzicom i dzieciom udzielano indywidualnych, profesjonalnych porad dietetycznych.
  
Rezultatów jest wiele - bardziej zwinne, zdrowe i zadowolone dzieci! W zdrowym ciele zdrowy duch! - jak czasem mawiamy...
 
Były też efekty nadzwyczajne i godne podziwu – jeden z uczestników schudł stabilnie, aż 10 kg! Gratulujemy! Takie efekty cieszą, jednak Szpital zgłaszając projekt, a następnie realizując cały program chciał przede wszystkim zaszczepić postawę prozdrowotną młodym ludziom z tendencją do otyłości. Szpital, a szczególnie Zespół rehabilitacji ma ogromne doświadczenie, które chcieliśmy, aby służyło nie tylko osobom po kontuzjach czy operacjach, ale także wsparło młodych ludzi - wątek odpowiedzialnej społecznie postawy Szpitala podkreślała w swojej prezentacji Prezes Ewa Janczar.
 
Pomogły środki #EU:
 
Starania Szpitala to pozyskanie środków i organizacja tego cennego projektu.
 
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Partnerem projektu była firma Goldenmed. Nad bieżącą realizacją projektu z ramienia Szpitala czuwała p. Delfina Brzezińska, Kierownik Działu Funduszy EU i Badawczo Rozwojowych.
Wartość projektu: 1 000 657,50 zł
 
 
 Zdjęcia - źródło: URZĄD M.ST. WARSZAWY - Dzielnica Targówek