Szpital Przyjazny Kombatantom

 

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych POZA KOLEJNOŚCIĄ przysługuje:

 

  1. KOMBATANTOM i OSOBOM REPRESJONOWANYM

na podstawie:

  • legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUZ Rw-52
  1. INWALIDOM WOJENNYM i WOJSKOWYM

na podstawie:

  • Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51

 

 

 Konsultant ds. Kombatantów

mgr Jolanta Rafalska
pokój 123, budynek  A, piętro I
tel. 22 326 57 63