KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO

 

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego zaprasza na dyżur, na terenie Szpitala
w każdy czwartek godz. 8-15, Blok G, piętro -1, pok. 7 tel. 22 326 57 76