Koordynator ds. dostępności

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. dostępności (poniedziałek - piątek 11.00 - 15.00):

Delfina Brzezińska

e-mail: dostepnosc@brodnowski.pl

tel. 510 800 042

Koordynator ds. dostępności:

  1. Pomaga przy przemieszczaniu się osób z dysfunkcją ruchową / wzrokową
  2. Wspiera Pacjentów z indywidualnymi potrzebami przy rejestracji na wizytę
  3. Wspiera Pacjentów ze szczególnymi potrzebami przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów
  4. Udziela informacji o posiadanych przez placówkę udogodnieniach dla osób z indywidualnymi potrzebami
  5. Przygotowuje procedury na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i je wdraża
  6. Monitoruje działalność szpitala w zakresie zapewnienia dostępności
  7. Współpracuje z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących NGO