Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ZAKŁADY I PRACOWNIE / ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Zakładowy Koordynator: Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy d/s Medycyny Nuklearnej

Pielęgniarka koordynująca: Zofia Szewc
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego:
MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE


Pracownia Medycyny Nuklearnej
wyposażona jest w cztery gamma kamery pozwalające na wykonywanie pełnego zakresu badań radioizotopowych. Należy ona do jednej z najlepiej wyposażonych pracowni w Polsce. Nowoczesna aparatura zainstalowana w tej pracowni pozwala na wykonanie każdego typu badania. W Pracowni wykonuje się około 30 typów badań radioizotopowych.

Spośród całej gamy badań na uwagę zasługują badania perfuzji mięśnia sercowego i mózgu, a także badania
z zastosowaniem znakowanych leukocytów i przeciwciał monoklonalnych (w diagnostyce czerniaka), badania nadnerczy, cysternografia, badania przytarczyc, badania z zastosowaniem znaczników receptorowych (somatostatyny). Badania radioizotopowe, przedstawiając zaburzenia o charakterze czynnościowym, stanowią cenne uzupełnienie wyników innych technik obrazowych, a niejednokrotnie, jako jedyne, pozwalają na określenie zmiany chorobowej.

Obok badań diagnostycznych w Pracowni Medycyny Nuklearnej prowadzone jest leczenie z zastosowaniem radioizotopów. Działalność
ta stanowi integralną część procedur stosowanych w tej Pracowni. Leczenie z zastosowaniem radioizotopów ma charakter nieinwazyjny
i jest bezpieczne.

Stosuje się preparaty, które w sposób wybiórczy gromadzą się w zmienionej chorobowo tkance, niszcząc ją. Ponieważ prawie wszystkie radioizotopy stosowane w tym celu emitują promieniowanie beta o grubości połowiącej dla tkanek rzędu kilku milimetrów, leczenie może być prowadzone w sposób ambulatoryjny. Do podstawowych technik leczniczych należy leczenie nadczynności tarczycy i wola tarczycy
z zastosowaniem 131-I, leczenie przeciwbólowe u chorych z przerzutami nowotworowymi do kości z zastosowaniem 89-Sr
oraz tzw. synowiektomia radioizotopowa, pozwalająca na nieinwazyjne leczenie stanów wysiękowych w stawach.
Na podkreślenie zasługuje utworzenie specjalistycznej przychodni leczenia radioizotopowego schorzeń tarczycy, której celem jest nie tylko kwalifikowanie chorych do leczenia radioizotopowego i prowadzenie leczenia, ale także wieloletnia kontrola chorych po leczeniu. Punkt ten zapewnia więc pełnoprofilową opiekę nad chorymi.Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia wyposażona jest również w nowoczesną konsolę typu Magic-View do opracowywania wybranych badań. Programy komputerowe zainstalowane w tej konsoli znacznie rozszerzają zakres możliwości diagnostycznych, między innymi o badania tzw. volumetryczne. Aparat MR i gamma kamera w Pracowni Medycyny Nuklearnej są połączone siecią komputerową, co pozwala na uzyskiwanie wspólnych wyników obu badań w postaci jednego obrazu, tzw. fuzję. Na obraz MR, przedstawiający szczegóły morfologiczne, nakładany jest obraz scyntygraficzny odzwierciedlający czynność narządu, umożliwia to dokładną lokalizację ognisk patologicznych, nawet jeśli nie prowadzą one do jednoznacznych zmian w budowie narządu. Technika ta znajduje szczególne zastosowanie w badaniu np. położenia ogniska padaczkorodnego, wznowy guza mózgu itp.Pracownia Badań Hormonalnych
wyposażona jest w nowoczesny system analityczny umożliwiający wykonywanie około 40 różnych oznaczeń: poziomu hormonów tarczycy, przeciwciał przeciw tarczycowych, całej gamy hormonów płciowych, markerów nowotworowych, insuliny i peptydu C. Na podkreślenie zasługują wprowadzane obecnie oznaczenia alergenów. Badania te wykonywane będą
na nowoczesnej aparaturze przeznaczonej do tego celu. Oznaczenia będą miały charakter panelowy, tzn. z jednej próbki krwi będzie wykonane oznaczenie wskazujące, czy u chorego występuje alergia (czy też objawy chorobowe związane
są ze schorzeniem na innym tle), po potwierdzeniu wstępnego rozpoznania aparat będzie automatycznie wykonywał oznaczenia przedstawiające w jakiej grupie związków należy poszukiwać alergenu i wreszcie wykonywał oznaczenia
w wybranym typie możliwych alergenów. Tego typu procedura pozwala
na szybkie określenie przyczyny alergii. Rozszerzenie zakresu oznaczeń o oznaczenia alergologiczne związane jest
z utworzeniem przychodni alergologicznej na terenie Szpitala. Pozwoli to na kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń tego typu.


Pracownia Brachyterapii guzów gałki ocznej i oczodołu
powstała w oparciu o fundusz współpracy polsko-szwajcarskiej (w związku
z wygraniem zaproponowanego programu naukowo-klinicznego).

Pracownia ta, we współpracy z oddziałem okulistycznym specjalizuje się w leczeniu guzów gałki ocznej techniką polegającą
na wszczepianiu na okres kilku dni odpowiednich źródeł promieniowania jonizującego w pobliżu guza nowotworowego. Obecnie w Polsce istnieją tylko pojedyncze oddziały prowadzące tego typu terapię. Stosuje się 125-I jako podstawowy radioizotop leczniczy. Radioizotop ten stosowany jest w większości ośrodków w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Ze względu na dotychczasowy potencjał Zakładu
i planowane zakupy aparatury specjalistycznej Pracownia ta należy do najlepiej wyposażonych ośrodków tego typu
w Polsce.

Zakład ciągle rozwija się, dyskutowane są inne formy działalności leczniczej: utworzenie zamkniętego oddziału leczenia radioizotopami, wprowadzenie technik brachyterapii w leczeniu raków prostaty i angioplastyce naczyń obwodowych, rozwoju technik scyntygraficznych
z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych i badań receptorowych układu nerwowego.

W Zakładzie zatrudniona jest grupa wysokokwalifikowanych lekarzy i techników, prowadzone są prace badawcze, od wielu lat kontynuowana jest współpraca z Politechniką Warszawską i placówkami PAN, prowadzone są zajęcia dla studentów AM w Warszawie. Zapewnia to stałe podnoszenie kwalifikacji i wprowadzanie nowych technik diagnostycznych na bazie posiadanego wyposażenia Zakładu.
Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego
 

Sekretariat:  
tel. +48 22 326 59 70
tel. wew. 53-88

 

Rejestracja Rezonansu Magnetycznego: tel. +48 22 326 55 31
Rejestracja Tomografii Komputerowej: tel. +48 22 326 55 31
Rejestracja Medycyny Nuklearnej: tel. +48 22 326 54 06


   

« wróć