Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / Projekty


INWESTYCJE


ZAKUP STANOWISK ZNIECZULANIA DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO

W celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów Spółka zakupiła 6 stanowisk do znieczulania. W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano zakupu 6 stanowisk do znieczulania firmy Maquet. Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego....

czytaj dalej »

ZAKUP CYFROWYCH APARATÓW RTG

Dla podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych i poprawy bezpieczeństwa pacjentów Mazowiecki Szpital Bródnowski dokonał modernizacji Zakładu Diagnostyki obrazowej poprzez zakup dwóch bardzo nowoczeych apratów RTG, zastępując tym samym wyeksploatowane 20-letnie urządzenia. Jednocześnie wdrożono kolejny etap informactyzacji szpitala poprzez ucyfrowienie Pracowni RTG. Zakupiono dwa cyfrowe...

czytaj dalej »

II ETAP MODERNIZACJI BUDYNKU G

Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie Oddziału Neurologii w budynku „G” do obecnie obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Zakres  zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi,...

czytaj dalej »

TERMOMODERNIZACJA ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU G

  Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w roku 2015r. zrealizował inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o." Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynku G. W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna,...

czytaj dalej »

E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA

  „E-zdrowie dla Mazowsza”   Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E - zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

czytaj dalej »


następna strona »