Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / Projekty / II ETAP MODERNIZACJI BUDYNKU G

II etap modernizacji budynku G

Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie Oddziału Neurologii w budynku „G” do obecnie obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Zakres  zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi, modernizację pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze, wysokim  parterze i pierwszym piętrze budynku „G”, jak również wykonanie pionów i poziomów instalacji elektrycznej, sanitarnej i poziomów gazów medycznych w modernizowanej części budynku. Koszt inwestycji obejmuje również modernizację pomieszczeń  technicznych zlokalizowanych na kondygnacji - 2 w zakresie wymiany instalacji sanitarno - elektrycznej budynku. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

 
Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2016.
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
  2. Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru budynku,
  3. Modernizacja pomieszczeń wysokiego parteru budynku,
  4.  Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku,
  5. Wykonanie pionów i poziomów instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz poziomów instalacji gazów medycznych w modernizowanej części budynku
  6. Modernizacja pomieszczeń technicznych  na kondygnacji – 2 w zakresie wymiany instalacji sanitarno - elektrycznych,
  7. Nadzór inwestorski.
 
Realizowane przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Oddziału Neurologii zlokalizowanego w budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie  Sp. z o.o. Powierzchnia Oddziału została dostosowana do obecnie wymaganych warunków sanitarnych i technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuki budowlanej. Inwestycja objęła wykonanie robót budowlanych wraz z wymiana wszystkich instalacji sanitarno – elektrycznych. W wyniku wykonanych robót została zoptymalizowana powierzchnia Oddziału.  
 
Celem zadania jest modernizacja Oddziału Neurologii, która podniesie standard hospitalizacji. Planowane przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie do obecnie  obowiązujących standardów oraz warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się redukcję kosztów utrzymania Oddziału Neurologii. Ponadto zostaną ograniczone remonty i naprawy serwisowe. Dzięki zoptymalizowaniu powierzchni użytkowej Oddziału możliwe będzie zwiększenie liczby przyjęć pacjentów. W wyniku realizacji zadania przeprowadzony będzie remont instalacji: niskoprądowej, sanitarnej, gazów medycznych oraz instalacji wentylacyjnej, co zapewni obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszy liczbę awarii, a także zapobiegnie powstaniu zagrożenia sanitarno- epidemiologicznego w instytucji ochrony zdrowia.
 
Poprawie ulegnie jakość świadczenia usług medycznych oferowanych przez Oddział Neurologii a także będą w stanie sprostać narastającej liczbie przyjmowanych pacjentów. Zostanie poprawiony wizerunek Szpitala wśród pacjentów.
 
Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została w okresie od 17.08.2016r. do 07.12.2016r.
 
Wartość inwestycji wynosi 3 348 754,72 zł w tym:
99%   - 3 216 267,17 zł dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
1%  -  32 487,55 zł. – środki własne Spółki

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« wróć