Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / Projekty / TERMOMODERNIZACJA ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU G

Termomodernizacja oraz modernizacja budynku G

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w roku 2015r. zrealizował inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o."

Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynku G. W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna, drzwiowa, wykonane ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropów niewentylowanych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja centralnego ogrzewania. Wykonane zostały również prace wykończeniowe na elewacjach (tynkowanie, malowanie, montaż obróbek blacharskich, roboty ślusarskie). Inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych powstających podczas produkcji energii.
 
Zakres rzeczowy zrealizowany w 2015 roku:
1.       Ocieplenie ścian zewnętrznych;
2.       Ocieplenie ścian wiatrołapu;
3.       Wymiana i ocieplenie stropodachu wiatrołapu;
4.       Ocieplenie stropów;
5.       Wymiana okien;
6.       Wymiana drzwi zewnętrznych;
7.       Modernizacja instalacji c.o.;
8.       Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne;
9.       Demontaż i montaż obróbek blacharskich;
10.   Montaż wyposażenia okien;
11.   Demontaż i montaż instalacji odgromowej;
12.   Uzupełninie tynków wewnętrznych i ich malowanie w związku z montażem okien;
13.   Opaska betonowa wokół budynku przy ocieplenie budynku;
14.   Pokrycie dachu papą termozgrzewalną;
 
Koszt całkowity zadania 2.643.270 zł
Wysokość dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                      802.449,54 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 1.416.519,97 zł
Wysokość środków własnych 424.300,49 zł
 
 
 
Kompleksowa modernizacja budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. to druga, jednocześnie realizowana inwestycja w budynku G zrealizowana w roku 2015.
 
Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie budynku G do obecnie obwiązujących standardów i warunków jakie powinny spełnić instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zakres I etapu zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi, adaptację pomieszczeń 4 piętra budynku na potrzeby pomieszczeń socjalno – biurowych, modernizację pomieszczeń znajdujących się na 3 oraz 2 piętrze budynku, jak również wykonanie pionów instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazów medycznych w pozostałej części budynku, w zakresie koniecznym do zasilania modernizowanych pomieszczeń, jak również modernizację 2 dźwigów osobowych.
Zakres rzeczowy zrealizowany w roku 2015:
1.       Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
2.       Adaptacja 4 piętra budynku na cele pomieszczeń socjalno – biurowych;
3.       Modernizacja pomieszczeń 3 piętra budynku;
4.       Modernizacja pomieszczeń 2 piętra budynku
5.       Wykonanie pionów instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazów medycznych w pozostałej części budynku koniecznej do zasilania modernizowanych pomieszczeń;
6.       Modernizacja 2 dźwigów osobowych
7.       Nadzór inwestorski
 
Wartość inwestycji: 2.499.751,85 zł
Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 2.474.754,33 zł (99%)
Środki własne Spółki: 24.997,52 (1%)
 
 

« wróć