Śródmiejska Przychodnia Specjalistyczna

Rejestracja Poradni Kardiologicznej

22 525 13 55

Rejestracja Pracowni Echokardiograficznej, Holtera i Testów Wysiłkowych

22 525 13 64

Pracownia RTG

22 525 12 69

To najnowsza jednostka Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, będąca jego filią, położoną w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Poznańskiej 22, wejście do ulicy Hożej 56.
Przychodnia prowadzi konsultacje w zakresie Kardiologii.  Zapleczem dla przychodni jest nowoczesny, wysoko specjalistyczny oddział, którego kadra ściśle współpracuje w ramach udzielania porad specjalistycznych.

Rejestracja poradni 22 525 13 55, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.35 oraz w środy 8.00 - 18.00.

Zapisów można dokonać także osobiście lub  za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane jest aby przy zapisie osobistym mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • oryginał skierowania do poradni specjalistycznej
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie ( dotyczy tylko obcokrajowców)

Prosimy aby zwrócić uwagę, iż skierowanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ. Można to najszybciej sprawdzić weryfikując czy pieczątka nagłówkowa na naszym skierowaniu zaczyna się od „07R”.

Przypominamy, iż osoby rejestrujące się telefonicznie są zobowiązane aby najpóźniej 14 dni przed umówioną wizytą dostarczyć oryginał skierowania. Brak skierowania powoduje anulację wizyty.

Zachęcamy aby w wyznaczonym dniu wizyty przyjść minimum piętnaście minut wcześniej, tak aby bez pośpiechu dopełnić wszystkie formalności. Przypominamy także, że podana godzina wejścia do lekarza ma charakter orientacyjny, a czas trwania poszczególnych wizyt zależy od stanu pacjenta, jego indywidualnych potrzeb i zawsze jest stosownie wyznaczany przez lekarza.