NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

ul. Kondratowicza 8

ul. Poznańska 22

22 679 88 60 22 525 12 62
22 749 10 10 22 536 97 75
22 326 57 17  

Przypominamy, iż osoby w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, w dni ustawowo wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego mogą korzystać z bezpłatnej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Przy Szpitalu Bródnowskim dostępna jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, w budynku C (najwyższy budynek szpitala), na parterze. Idąc do wejścia należy skierować się 40 metrów za podjazd dla karetek, wyraźnie widoczny od strony ulicy Kondratowicza.

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Lista dostępnych miejsc na terenie Warszawy:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nocna-i-wi-teczna-opieka-zdrowotna-w-warszawie