pracownia hemodynamiki

 

Działalność kliniczna diagnostyczna , lecznicza ?

  • Inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (zabiegi przezskórnej angioplastyki), w tym w ostrych zespołach wieńcowych.
  • Zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej i płucnej.
  • Zabiegi przezskórnej walwuloplastyki zastawki mitralnej.
  • Zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytków wewnątrz- i zewnątrzsercowych.
  • Zabieg denerwacji nerkowej.
  • Zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych.

Od lutego 2019 r., w Pracowni Hemodynamiki pełniony jest dyżur hemodynamiczny.
Całodobowy dyżur umożliwia zabiegowe leczenie pacjentów z ostrym zawałem serca o każdej porze dnia i nocy (poprzez natychmiastowe wykonanie koronarografii i angioplastyki wieńcowej).


Działalność naukowa ?

Zespół kierownik, oddziałowa?

O nas - krótka historia?

Sprzęt ?

Przygotowanie do zabiegów?

Planowe zabiegi ?