II Poradnia kardiologiczna - Poznańska 22, wejście od ul. Hoża 56, Piętro I

Rejestracja Poradni Kardiologicznej

22 525 13 55

e-mail:

sck.rejestracja@brodnowski.pl


Drodzy Pacjenci!

Dla wspólnego bezpieczeństwa przed wizytą w Poradni ŚCK (Śródmiejskie Centrum Kliniczne) prosimy o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.

Pobierz i wydrukuj lub wypełnij na miejscu(link).

Pamiętaj o zasadach! Przybądź na miejsce maksymalnie 15 minut przed wizytą, zasłoń usta i nos, zdezynfekuj ręce przy wejściu, zachowaj odstęp 2 m od innych osób.


II poradnia Kardiologiczna - ulica Hoża 56, piętro I - informacje dotyczące zapisu:

Zapraszamy do korzystania z II Poradni Kardiologicznej Szpitala Bródnowskiego znajdującej się w Filii Szpitala przy ulicy Hożej 56.

Wszystkie informacje oraz zapisy dostępne są pod numerem telefonu 22 525 13 55, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Zapisów można dokonać także osobiście lub  za pośrednictwem osoby trzeciej oraz za pomocą kontaktu mailowego (informacje poniżej).


Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia procesu zdalnej rejestracji na wizyty w II Poradni Kardiologicznej wprowadzona została dodatkowa możliwość kontaktu celem umówienia wizyty - kontakt mailowy. Osoby, które wybiorą tą formę kontaktu proszone są o napisanie wiadomości na adres sck.rejestracja@brodnowski.pl z następującymi danymi:

Imię i nazwisko:.....................................................

Telefon kontaktowy:..............................................

Cel kontaktu:

 - umówienie wizyty pierwszorazowej / - umówienie kolejnej wizyty u doktor ................./ - wyznaczenie wizyty zaległej z tytułu obostrzeń związanych ze stanem epidemii 

Na podstawie otrzymanej od Państwa wiadomości pracownik rejestracji skontaktuję się z Państwem telefonicznie na wskazany numer najpóźniej następnego dnia roboczego w godzinach 7.30 - 15.00 (prosimy o odbieranie w tym dniu połączeń od numeru 22 525 13 55).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej szpitala http://brodnowski.pl/dla-pacjenta/ochrona-danych-osobowych/klauzula-email.pdf . Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: IOD@brodnowski.pl


Wymagane jest, aby przy zapisie osobistym mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • oryginał skierowania do poradni specjalistycznej
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie ( dotyczy tylko obcokrajowców)

 

Prosimy, aby zwrócić uwagę, iż skierowanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ. Można to najszybciej sprawdzić weryfikując czy pieczątka nagłówkowa na naszym skierowaniu zaczyna się od „07R”.

Przypominamy, iż osoby rejestrujące się telefonicznie są zobowiązane, aby w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu dostarczyć oryginał skierowania do rejestracji przy ulicy Hożej 56. Brak skierowania powoduje anulację wizyty.

 

W dniu wizyty w poradni:

  • Pacjent pierwszorazowy - zachęcamy, aby w wyznaczonym dniu wizyty przyjść minimum dwadzieścia pięć minut wcześniej, aby w rejestracji dopełnić wszelkie formalności, a następnie udać się na badanie EKG do gabinetu nr 3 na I piętrze, po czym z wynikiem udać się na umówioną poradę kardiologiczną.

  • Pacjent przychodzący na kolejną wizytę - zachęcamy, aby w wyznaczonym dniu wizyty przyjść minimum dwadzieścia minut wcześniej, aby wykonać badanie EKG w gabinecie nr 3 na I piętrze, po czym z wynikiem udać się na umówioną poradę kardiologiczną (nie jest konieczna poprzedzająca wizyta w rejestracji).

 

BADANIE EKG JEST WYKONYWANE W RAMACH UMÓWIONEJ WIZYTY W PORADNI KARIOLOGICZNEJ TUŻ PRZED KONSULTACJĄ Z LEKARZEM, W GABINECIE NR 3 NA I PIĘTRZE.

 

Przypominamy także, że podana godzina wejścia do lekarza ma charakter orientacyjny, a czas trwania poszczególnych wizyt zależy od stanu pacjenta, jego indywidualnych potrzeb i zawsze jest stosownie wyznaczany przez lekarza. 

 

Lekarze przyjmujący w poradni, przy ulicy Hożej 56:

Joanna Biegajło  

Beata Dębska    

Anna Szymańska

Maria  Zawadzka-Byśko  

Beata Mierzejewska  

Renata Mączyńska-Mazuruk      

Anna Wiktorska    

Anna Barańska 

Mateusz Solecki

 

Badania wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w ramach Pracowni II Poradni Kardiologicznej:

  • Pracownia Testów Wysiłkowych 
  • Pracownia Holterowska

Zapisów można dokonać osobiście lub  za pośrednictwem osoby trzeciej bezpośrednio w Pracowni, lub pod numerem telefonu 22 525 13 64, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. (Prosimy, aby zwrócić uwagę, iż zapisu dokonuje personel pracowni, co może wpłynąć na wydłużony czas oczekiwania na połączenie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrozumienie i cierpliwość).

Jednocześnie informujemy, że w godzinach 13.00 - 14.00 nasz pracownik przebywa nieprzerwanie przy telefonie celem rejestracji pacjentów.


 

  • Pracownia Echo 

Zapisów można dokonać osobiście lub  za pośrednictwem osoby trzeciej w rejestracji poradni lub pod numerem telefonu 22 525 13 55, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.


Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia procesu zdalnej rejestracji na badania Echo w II Poradni Kardiologicznej wprowadzona została dodatkowa możliwość kontaktu celem umówienia wizyty - kontakt mailowy. Osoby, które wybiorą tą formę kontaktu proszone są o napisanie wiadomości na adres sck.rejestracja@brodnowski.pl z następującymi danymi:

Imię i nazwisko:.....................................................

Telefon kontaktowy:..............................................

Cel kontaktu  - umówienie badania echo

Na podstawie otrzymanej od Państwa wiadomości pracownik rejestracji skontaktuję się z Państwem telefonicznie na wskazany numer najpóźniej następnego dnia roboczego w godzinach 7.30 - 15.00 (prosimy o odbieranie w tym dniu połączeń od numeru 22 525 13 55).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej szpitala http://brodnowski.pl/dla-pacjenta/ochrona-danych-osobowych/klauzula-email.pdf . Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: IOD@brodnowski.pl

Uprzejmie informujemy, że badania te wykonywane są jedynie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, podczas wizyty w poradni kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Skierowania z innych placówek nie stanowią podstawy do wykonania badań w ramach NFZ.