II Oddział Kardiologii - wejście od ulicy Hożej 56, III piętro

Sekretariat

22 525 13 51

e-mail

kardiologia.pozn@brodnowski.pl

Dyżurka Pielęgniarek

22 525 13 54

Pokoje Lekarskie:

22 525 13 52

22 525 13 53

 

II Oddział Kardiologii przy Poznańskiej 22 (wejście od ulicy Hożej 56),

jest bazą dla Kliniki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

II Oddział Kardiologii liczy 28 łóżek, w tym:

 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej - 8 łóżek
 • Oddział Zachowawczy 20 łóżek, w tym 8 monitorowanych
 • Blok Operacyjny dla elektroterapii
 • Pracownie:

               - holterowska – zaburzeń rytmu

               - echokardiografii : TTE, TEE, STRES TEST

               - testów wysiłkowych

               - holter hr i rr

 • Poradnia Kardiologiczna

 

II Oddział Kardiologii przy ulicy Poznańskiej 22 został przejęty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na początku 2017 r. Po przejęciu przeprowadzono przebudowę, modernizację oraz zakupiono wyposażenie oraz sprzęt specjalistyczny. Liczba pacjentów hospitalizowanych w roku 2018 wyniosła 1401. 

 

Zespół II Oddziału Kardiologii:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski - Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator

dr n. med. Joanna Syska-Sumińska - Zastępca Kierownika Kliniki/ II Koordynator Kliniczny

dr n. med. Jerzy Rekosz - Zastępca Kierownika Kliniki/ II Koordynator Kliniczny

Anna Bielecka – Grzegorzak - Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich i Obsługi Pacjentów

dr n. med. Anna Szymańska

dr n. med. Jarosław Karwowski

dr n. med. Beata Mierzejewska

lek. med. Renata Mączyńska-Mazuruk

lek.. med. Dorota Kwiatkowska

lek.. med. Katarzyna Szmarowska

lek.  med. Anna Skrobisz

 

Informacje dla pacjentów i ich bliskich:

   Odwiedziny:

 • Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie:
  w dni powszednie w godzinach 15.00 – 18.00,
  - w dni świąteczne w godzinach 13.00 – 18.30.
 • natomiast w innych godzinach pod warunkiem uprzedniego ustalenia z lekarzem prowadzącym chorego lub lekarzem dyżurnym, z uwzględnieniem, iż odwiedziny w tym czasie nie zakłócą toku planowanych badań i zabiegów oraz ustalonego porządku pracy Oddziałów
 •  Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych. Należy o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego.
 •  Osoba odwiedzająca pacjenta , jest zobowiązana:
  - przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego,
  - pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, nakrycie głowy, parasol itp.,
 •  Nie mogą odwiedzać pacjentów osoby chore zakaźnie oraz osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

   Msze Święte

W niedziele o godzinie 7.30, na korytarzu oddziału, odprawiana jest Msza Święta dla pacjentów.

 

 

 

 

 


Podziel się opinią

Zachęcamy do pobrania, wydrukowania i  wypełnienia anonimowej

ANKIETY SATYSFAKCJI PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO

i dostarczenia za pośrednictwem jednej z trzech metod:

 • wysłanie scanu na adres mailowy Oddziału: kardiologia.pozn@brodnowski.pl
 • wysłanie pocztą oryginału na adres: Sekretariat Oddziału Kardiologii, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
 • dostarczenie oryginału osobiście, bądź za pośrednictwem osoby trzeciej na adres: Sekretariat Oddziału Kardiologii, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa

Każdy głos jest cenny, gdyż wpływa na weryfikację jakości oraz jej podnoszenie. Serdecznie dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas.

 

Nasi Specjaliści

dluzniewski.jpg

prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski

Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator

 Anna Bielecka – Grzegorzak

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych