Izba Przyjęć

22 326 56 76

e-mail:

sor@brodnowski.pl

Oddział jest czynny każdego dnia, przez cały rok, 24h na dobę.
Dedykowany jest wyłącznie sytuacjom zagrażającym życiu, co przekłada się na pierwszeństwo obsługi pacjentów szczególnie poszkodowanych. Każda osoba nie będąca w stanie zagrożenia życia musi liczyć się z oczekiwaniem między 6 a 12 godzin.

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 3 listopada 2011 roku „w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” SOR  udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r. § 2. 1)

WAŻNE!
Przypominamy, iż osoby w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, w dni ustawowo wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego mogą korzystać z bezpłatnej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej :

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:                             

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Lista dostępnych miejsc na terenie Warszawy:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nocna-i-wi-teczna-opieka-zdrowotna-w-warszawie

 

Nasi specjaliści:

 

lek. Agnieszka Szadryn

Zakładowy Koordynator SOR

 

lek. Jacek Gorzkowski

II Koordynator SOR

 

mgr Jadwiga Gryziewska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

SOR.JPG [1.13 MB]