Zespół Oddziałów Otolaryngologii - blok "C", parter

Sekretariat

22 326 56-02

e-mail:

otolaryngologia@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 56 56

Zespół jest bazą dla Kliniki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W Oddziale wykonujemy wszystkie klasyczne procedury diagnostyczne i lecznicze w laryngologii. Wykonujemy również szeroki zakres operacji chirurgii onkologicznej zarówno profilaktycznej , leczniczej, jak i rehabilitacyjnej. Jako nieliczni gwarantujemy pacjentom laryngektomowanym wszczepienie (zarówno pierwotne i wtórne) protezy głosowej Provox 2 oraz zapewniamy kompleksową rehabilitację foniatryczno – logopedyczną dla pacjentów z protezą głosową. Personel kliniki specjalizuje się też w diagnostyce i terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii m.in. choroby Meniere`a.

Otolaryngologia.JPG [262.73 KB]

Zespół składa się z Oddziału Otolaryngologii (45 łóżek) oraz  Pododdziału Otolaryngologii Jednego Dnia (3 łóżka).

 

Poza klasycznymi procedurami diagnostycznymi i leczniczymi stosowanymi w laryngologii Klinika wykonuje:

 

Operacje rynologiczne (nosa i zatok przynosowych)

- Operacje czynnościowe i estetyczne nosa:
 • operacje korekcyjne przegrody nosa
 • rynoplastyki
 • operacje zastawki nosa oraz wierzchołka nosa
- Operacje endoskopowe zatok przynosowych:
 • operacje czynnościowe (FESS)
 • odbarczanie endoskopowe nerwu wzrokowego
 • odbarczanie oczodołu
- Operacje klasyczne zatok przynosowych.

 

Profilaktykę chirurgiczną raka głowy i szyi

- Leczenie chirurgiczne stanów przedrakowych w krtani, gardle, jamie ustnej przy użyciu Lasera CO2
- Operacje układu chłonnego szyi radykalne, radykalne zmodyfikowane, selektywne.

 

Szeroko zakrojoną diagnostykę i leczenie guzów łagodnych i złośliwych w obrębie głowy i szyi, w szczególności:

- Operacje krtani
 • Wycięcie częściowe krtani,
 • Wycięcie całkowite krtani,
 • Operacje blokowe krtani wraz z układem chłonnym szyi (operacje radykalne, radykalne zmodyfikowane, selektywne i efektywne)
- Operacje wycięcia przerzutów raka głowy i szyi
- Operacje nowotworów gruczołów ślinowych
 • wycięcie częściowe przyusznicy,
 • wycięcie całkowite zachowawcze,
 • wycięcie radykalne przyusznicy,
- Operacje nowotworów jamy ustnej, gardła środkowego,
- Leczenie chirurgiczne nowotworów skóry twarzy, głowy i szyi oraz nowotworów tkanek miękkich 

 

Rehabilitację chirurgiczną słuchu i mowy
- Wszczepianie pierwotne (jednoczasowo w trakcie laryngektomii) protezy głosowej

- Wszczepianie wtórne protezy głosowej u pacjentów laryngektomowanych, którzy nie wytworzyli mowy przełykowej

- Operacje mikrochirurgiczne krtani, również z użyciem lasera CO2

- Operacje uszu
 • w stanach zapalnych i pozapalnych ucha środkowego,
 • w zmianach pourazowych

Chirurgię nerwu twarzowego

Organizacyjnie i merytorycznie z Kliniką związane są następujące Poradnie:

Poradnia Otolaryngologii Ogólnej - Punkt Konsultacyjny

Zapisy osobiste w Rejestracji Ogólnej Szpitala lub telefoniczne poprzez Ambulatoryjną Rejestrację Telefoniczną
tel. (022) 326 52 26

 • konsultują: Kierownik Kliniki oraz St. asystenci
 • konsultacje pacjentów kierowanych przez laryngologów pozaszpitalnych
 • kontrolne badania poszpitalne i pooperacyjne
Poradnia Onkologii Laryngologicznej
 • konsultacje pacjentów z nowotworami
 • konsultacje kontrolne pacjentów po leczeniu
Poradnia Audiologiczno - Otoneurologiczna
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze, rehabilitacja chorych ze schorzeniami narządu słuchu i układu równowagi
 • badanie słuchu - audiometria tonalna, słowna i w wolnym polu, audiometria impedancyjna i tympanometria, otoemisja akustyczna
 • elektrofizjologiczne badanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu ABR
 • badanie narządu równowagi /błędników/ VNG - videonystagmografia, posturografia statyczno-dynamiczna, miogenneprzedsionkowe potencjały wywołane VEMP
 • protezowanie chorych ze schorzeniami narządu słuchu - dobieranie aparatów słuchowych
Poradnia Foniatryczna
 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dorosłych i dzieci w zakresie głosu, mowy oraz kompleksowej rehabilitacji dzieci niesłyszących
 • rehabilitacja mowy zastępczej u pacjentów po operacyjnym usunięciu krtani i wszczepieniu protezy głosowej - mowa przetokowa,
 • rehabilitacja głosu i mowy po innych operacjach w obrębie jamy ustnej, gardła i krtani
 • diagnostyka i leczenie schorzeń organicznych i czynnościowych w zakresie krtani
 • leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy powikłanych w wyniku uszkodzenia OUN
 • diagnostyka i kompleksowa terapia jąkania
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami głosu zawodowo posługujących się głosem (nauczyciele, spikerzy, śpiewacy itp.)
Poradnia Alergologiczna
 • diagnostyka z zakresu chorób alergicznych górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • testy skórne,
 • kwalifikacje pacjentów do oceny immunoglobulin w surowicy krwi,
 • leczenie objawowe i przyczynowe - prowadzenie immunoterapii swoistej.

 

Działalność dydaktyczna

Klinika prowadzi działalność dydaktyczną i jest bazą dla lekarzy kształcących się w dziedzinie otolaryngologii (akredytacja MZiOS)

Na terenie kliniki odbywają się także, z ramienia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kursy specjalizujące i doskonalące dla lekarzy w dziedzinie diagnostyki otolaryngologicznej, otoneurologicznej, chirurgii nowotworów głowy i szyi oraz rynoplastyki.


WAŻNE!

Zapisy do Poradni Otolaryngologicznej oraz do Punktu Konsultacyjnego:
tel. 22 326 52 26
godziny otwarcia pn-pt, 7.30-18.00

 

 Nasi specjaliści

ikantor.jpg

dr hab. med. Ireneusz Kantor

Kliniczny Koordynator

Barbara Żmudzka

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu