Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Blok "G", niski parter

Sekretariat

22 326 59 40

e-mail:

terapiauzaleznien@brodnowski.pl

 

Szanowni Państwo,

jeśli zajrzeliście na tę stronę warto także odwiedzić nas osobiście. Jesteśmy aby pomóc, w atmosferze zrozumienia i dyskrecji. Pomóc Państwu lub Waszym bliskim.

Joanna Mikuła, koordynator

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest częścią Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Leczenie „dzienne” trwa ok. 8 tygodni i obejmuje: diagnostykę psychiatryczno - psychologiczną, psychoterapię grupową oraz indywidualną. W razie potrzeby również farmakoterapię.


Kryteria kwalifikujące: wiek 18-60 lat, zespół uzależnienia od alkoholu, picie ryzykowne, picie szkodliwe, okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, lub zgoda (promesa) innej Kasy na pokrycie kosztów terapii.


Kryteria dyskwalifikujące: brak wskazań do hospitalizacji w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu, ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna, inne wyżej nie określone.


Na Oddziale może być leczonych równocześnie 15 osób. Pacjenci uczestniczą w podstawowym programie terapii oraz warsztatach i treningach wspierających zdrowienie.

Oddział Psychiatryczny oferuje możliwość detoksykacji.

                                                                                   terapua.jpg [109.64 KB]

 

Nasi specjaliści:

 

mgr Joanna Mikuła

certyfikowany specjalista terapii uzależnień / Koordynator