Zespół Oddziałów Neurologii - blok "G"

Sekretariat

22 326 57 44

22 326 58 15

e-mail:

neurologia@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 57 14

Zespół jest  bazą dla Kliniki Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Posiada 48 łóżek szpitalnych.

W skład zespołu wchodzą:

  • Oddział Neurologii,
  • Oddział Udarowy,
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.


Oddział Neurologiczny, będący równocześnie Kliniką Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Na Oddziale prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie chorób układu pozapiramidowego, chorób naczyniowych mózgu, nowotworów mózgu, padaczek oraz stwardnienia rozsianego. Dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań naczyniowych, radiologicznych, scyntygrafii i przepływów mózgowych umożliwia szybką diagnostykę w w/w chorobach.

Pacjenci z najcięższymi udarami mózgu leczeni są na dwóch salach Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego. Współpraca z Oddziałem Neurochirurgicznym i Kliniką Chirurgii Naczyniowej pozwala na nowoczesne leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego.

W pracowni Elektroencefalografii wykonywane są badania diagnostyczne u chorych z napadami padaczkowymi i po urazach mózgu. W pracowni Elektromiograficznej prowadzone są badania w chorobach obwodowego układu nerwowego - zapaleniach korzeni nerwowych, zapaleniach wielonerwowych, uszkodzeniach nerwów obwodowych oraz w rzadszych chorobach takich jak: miastenia, stwardnienie zanikowe boczne.

Oddział szkoli rezydentów z neurologii. Lekarze Oddziału prowadzą również działalność naukową, której owocem są liczne publikacje w czasopiśmiennictwie światowym i czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Lekarze Kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauki o zdrowiu oraz studentami anglojęzycznych studiów medycznych II Wydziału Lekarskiego WUM.

Dwa razy do roku Klinika organizuje Seminaria Kliniki Neurologii na Bródnie, na których mają wykłady neurolodzy z najwyższej półki światowej. Seminaria te, prowadzone w języku angielskim, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 

 Nasi specjaliści:

 

prof_Andrzej_Friedman.jpg

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

Kierownik Kliniki / Kliniczny Koordynator (Konsultant)

mgr Aleksandra Jadczuk

 Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu

neurologia.jpg [547.84 KB]