Zespół Oddziałów Neonatologii - blok "E"

e-mail:

neonatologia@brodnowski.pl

Zakładowy Koordynator:

22 326 59 84

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych:

22 326 57 74

Uwaga!

Nasz Oddział ma III (najwyższy) stopień referencyjności - co to znaczy? Dokładnie tyle, że jest to jeden z najlepszych oddziałów w Polsce. Zakończyliśmy remont i wymianę sprzętu, od września 2017 pracujemy w nowych pomieszczeniach, na nowym sprzęcie i tylko zespół jest ten sam – ciągle najlepszy!

 

W skład Zespołu Oddziałów Neonatologii wchodzą:

Oddział Neonatologiczny
  • 4 stanowiska intensywnego nadzoru medycznego,
  • 5 stanowisk opieki ciągłej, 
  • 5 stanowisk opieki pośredniej oraz
  • 24 miejsca dla matek z dzieckiem w systemie rooming-in.

Oddział dysponuje 24 łóżkami w salach jedno- lub czteroosobowych z dostępnym węzłem sanitarnym na każdej sali oraz stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Podczas pobytu w naszym szpitalu dzieci znajdują się pod opieką pielęgniarek noworodkowych, które pomagają i uczą matki naszych pacjentów zasad prawidłowej pielęgnacji oraz karmienia piersią. 

W wyposażeniu Oddziału znajduje się również laktator elektryczny dostępny dla potrzebujących matek.  

Codziennie każde z naszych dzieci jest badane przez lekarza, który ocenia stan dziecka i ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. W przypadku wskazań klinicznych Oddział dysponuje możliwością wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych, ultrasonograficznych, radiologicznych, badania holterowskiego, elektrokardiograficznego (EKG), echokardiograficznego. Jeśli stan dziecka pozostaje bez odchyleń w trakcie pobytu, a wywiad okołoporodowy nie był obciążony, zwykle pobyt dziecka w Oddziale trwa około 2 dni po porodzie siłami natury i 3 dni po cięciu cesarskim.

Nad zdrowiem i życiem naszych małych i dużych pacjentów czuwa wysoko wykwalifikowany doświadczony personel, który poprzez ustawiczne szkolenia stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pielęgniarki zatrudnione w naszym oddziale  posiadają w większości wyższe wykształcenie, specjalizację pediatryczną, kursy kwalifikacyjne z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego, neonatologicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, kursy specjalistyczne ze szczepień ochronnych, resuscytacji, kursy dokształcające z zakresu laktacji i krwiodawstwa.

Oddział zatrudnia:

8 lekarzy ze specjalizacją z zakresu neonatologii, w tym 5 również z pediatrii, a 3 z tytułem doktora nauk medycznych

5 lekarzy w trakcie specjalizacji z neonatologii

Uzyskane przez personel umiejętności praktyczne i teoretyczne pozwalają na wykonywanie, w przypadku wskazań klinicznych, badań ultrasonograficznych mózgu, jamy brzusznej, badania echokardiograficznego.  

Dodatkowo zapewniamy konsultacje okulistyczne, chirurgiczne, neurologiczne, kardiologiczne u pacjentów, którzy tego wymagają. W ramach Oddziału prowadzimy rehabilitację oddechową, a także ogólnorozwojową.

Dzieci w trakcie pobytu otrzymują wszystkie obowiązkowe szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień, pobieramy też krew na badania przesiewowe i wykonujemy przesiewowe badanie słuchu.

 

Oddział Patologii Noworodka

Oddział Patologii Noworodka został oddany do użytku w 2013 roku.

W świeżo wyremontowanym Oddziale znajdują się 3 sale przeznaczone dla wcześniaków wypisanych z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, bądź przyjętych z poza Oddziału.  Do Oddziału Patologii Noworodka przyjmujemy dzieci z żółtaczką, infekcją dróg moczowych, niedokrwistością, wymagającą transfuzji wymiennej i podania erytropoetyny. Dla matek dzieci przyjętych do Oddziału Patologii Noworodka z domu szpital dysponuje ponadto 2 pokojami, w celu umożliwienia stałego kontaktu z ich nowonarodzonym dzieckiem i karmienia piersią.

 

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, jako ośrodek III poziomu referencyjności jest przystosowany do ratowania skrajnie niedojrzałych noworodków, ale także urodzonych o czasie, których zdrowie i życie jest zagrożone. Wyposażony jest w 4 stanowiska Intensywnej Terapii.

 

Poradnia Neonatologiczna

Dzieci, których pobyt w Oddziale był powikłany problemami okresu noworodkowego,  kontrolujemy w naszej przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej znajdującej się w tym samym budynku. Udzielamy tam również konsultacji noworodkom urodzonym poza naszym szpitalem po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Oddział prowadzi działalność dydaktyczną tj. szkolenie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiujących w języku polskim, jak również studentów English Division, a także młodych lekarzy w czasie trwania stażu podyplomowego oraz w ramach staży cząstkowych do specjalizacji z pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

 

Ważny komunikat!

Zapraszamy do odwiedzin codziennie w godzinach 10-19.

 

Nasi specjaliści:

 

dr n. med. Magdalena Klemińska – Nowak.jpg

dr n. med. Magdalena Klemińska – Nowak

Zakładowy Koordynator

Agnieszka Pieńkowska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu