Centrum Zdrowia Psychicznego - blok "G", III -IV piętro

Sekretariat

22 326 58 92

e-mail:

psychiatria@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych:

22 326 57 82

Oddział Dzienny - ul. Suwalska:

22 675 86 39

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

22 326 52 90

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

22 326 59 40

Zespół Leczenia Środowiskowego, ul. Suwalska

22 811 05 25 , 22 811 28 21

Zespół Leczenia Środowiskowego, ul. Kondratowicza

22 326 56 20

Centrum jest bazą dla II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W skład Centrum wchodzą:

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
 • Oddział Psychiatrii,
 • Oddział Detoksykacji Alkoholowej (OLAZA),
 • Izba Przyjęć Psychiatryczna,
 • Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dorosłych,
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny,
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Bródnowskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest jednym z 27 ośrodków w Polsce biorących udział w pilotażowym programie, planowanych w całym kraju zmian, organizacyjnych w psychiatrii i odpowiada za leczenie psychiatryczne osób dorosłych zamieszkałych w dzielnicy Targówek.

Dzienny Oddział Psychiatryczny prowadzi specjalistyczne leczenie zaburzeń lękowych i łagodnych zaburzeń depresyjnych metodą grupowej terapii poznawczo-behawioralnej oraz kompleksową terapią zaburzeń psychotycznych  i depresyjnych.

II Klinika Psychiatryczna, działająca na bazie MSB,  znajduję się wykazie ośrodków udzielających świadczeń specjalistycznych (rozporządzenie Min. Zdrowia z 18 września 2018).

Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień prowadzi terapię w modelu strategiczno-strukturalnym w podejściu poznawczo-behawioralnym. 

 

Szczegółowy zakres działania: 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny - Blok A, parter przy wejściu do budynku od strony SOR. Telefon 22 326 52 90.

 

Oddział Psychiatrii - Koordynator prof. Andrzej Kokoszka

Leczenie obejmuje: diagnostykę psychiatryczno - psychologiczną; farmakoterapię, psychoterapię grupową i indywidualną.
Kryteria kwalifikujące: wiek - dorosły, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia  lub zgoda (promesa) innej Kasy na pokrycie kosztów terapii.
Kryteria dyskwalifikujące: intoksykacja alkoholem i innym substancjami.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Leczenie obejmuje: chorych z zaburzeniami nerwicowymi, psychotycznymi i depresyjnymi. Terapia obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną i psychodynamiczną.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny - Koordynator lek med. Agnieszka Łukasiewicz

ul. Suwalska 11

Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi wymagającymi leczenia, diagnostyki, rehabilitacji.

Oddział prowadzi staże i zajęcia dydaktyczne.

Wskazania:        
 • pacjenci bez wskazań do leczenia całodobowego
 • kontynuacja leczenia po pobycie w oddziale całodobowym
 • nieskuteczność dotychczasowego leczenia ambulatoryjnego
 • trudna diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych
 • zaburzenia lękowe i depresyjne - kwalifikujące się do terapii poznawczo-behawioralnej.
Warunki przyjęcia:
 • pacjenci przyjmowani ze skierowaniem od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia, dowód osobisty
 • po konsultacji z lekarzem  bądź psychologiem Oddziału Dziennego.
Kryteria wyłączające:
 • wiek: poniżej 18 r.ż.
 • niestabilny stan somatyczny
 • aktywne uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia funkcji poznawczych uniemożliwiające korzystanie z zajęć terapeutycznych
 • nasilone myśli, tendencje samobójcze
 • ciężkie zaostrzenie procesu psychotycznego.
Leczenie - cele:
 • redukcja objawów
 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej siebie, własnych wyborów
 • zapobieganie nawrotom objawów chorobowych
 • wzmacnianie zdolności samostanowienia, poprawa społecznych umiejętności, satysfakcjonujących związków z innymi, motywowanie do aktywności i podjęcia pracy oraz dalszej terapii ambulatoryjnej.
Leczenie - metoda:
 • badania psychiatryczne, psychologiczne
 • indywidualne podejście do pacjentów
 • konsultacje rodzinne
 • farmakoterapia
 • terapia poznawczo - behawioralna, psychodynamiczna ( indywidualna, grupowa )
 • społeczność terapeutyczna
 • trening umiejętności społecznych ( budżetowy, higieniczny, samodzielnego funkcjonowania, interpersonalny )
 • psychoedukacja, trening lekowy
 • terapia zajęciowa, grupa dyskusyjna tematyczna ( aktualne wydarzenia polityczne, lokalne, prasa )
 • muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia
 • zajęcia ruchowe, relaksacyjne,  spacery, wycieczki
 • pomoc w zakresie potrzeb socjalnych i bytowych.

W ramach oddziału dostępne są: badania biochemiczne, niezbędne badania specjalistyczne ( np. MR,TK, EEG ), konsultacje specjalistyczne.

W trakcie pobytu  pacjenci zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Oddziału.

 

Plan zajęć:

Pacjenci leczeni w  grupach: informacje:  3 grupy, (ul. Suwalska 11, tel: 22 811 31 22, godz. 9.00 - 13.00),

1 grupa ( ul. Kondratowicza 8, tel:  22 326 57 82, godz. 9.00 - 13.00).

2 Grupy otwarte: (ul. Suwalska 11), maksymalna ilość miejsc 12 w każdej grupie. Poprawa funkcjonowania, psychoterapia dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych, lękowych. Czas leczenia do 12 tygodni.

Grupa zamknięta: (ul. Suwalska 11), maksymalna ilość miejsc 12.

Psychoterapia behawioralno - poznawcza dla osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych. Czas leczenia 12 tygodni.

Grupa zamknięta:  (ul. Kondratowicza 8, tel. 22 326 57 82, godz. 9.00 - 13.00), dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Psychoterapia behawioralno-poznawcza. Czas leczenia  10 -12 tygodni.

Prowadzący: mgr Adam Elżanowski - psycholog, psychoterapeuta.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

 • Suwalska 11, 22 811 05 25
 • Kondratowicza 8, blok A pok. 138, 22 326 56 20

 

Nasi specjaliści:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka.jpg

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka

Koordynator Centrum

 Joanna Filus

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych