Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji - blok "C", IV piętro

Sekretariat

22 326 58 54

e-mail:

ortopedia@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 52 58

W skład Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wchodzą:

  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 14 łóżek o standardzie zwykłym i 6 łóżek wydzielonych o standardzie podwyższonym,
  • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu /10 łóżek o standardzie zwykłym/ z salą rehabilitacyjną i stanowiskami do fizjoterapii,
  • Wewnątrzkliniczna sala operacyjna.


Pod nadzorem Zespołu Oddziałów pracuje  Ambulatorium Urazowo- Ortopedyczne dysponujące trzema gabinetami przyjęć planowych, dwiema salami opatrunkowymi, salą operacyjną dla tzw. małej chirurgii, gabinetem przyjęć ostrych przypadków, salą do gipsowania oraz pracownią rentgenowską.

Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji  od chwili powstania w 1981 jest uznanym autorytetem w zakresie rozpoznawania i leczenia dysfunkcji, chorób i uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu, a zwłaszcza patologii dotyczących biodra, kolana, barku i ręki.

Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji specjalizuje się również w leczeniu chorób przeciążeniowych narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń sportowych. Z tego powodu stanowi ośrodek leczenia sportowców tzw. wysokiego wyczynu. Znacząca działalność ukierunkowana jest na wykonywanie endoskopowych operacji rekonstrukcyjnych stawu kolanowego, skokowego barkowego i łokciowego, w postaci rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przedniego i tylnego, odbarczania cieśni podbarkowej, szycia uszkodzeń stożka rotatorów oraz operacji wymiany stawów - alloplastyki stawów kolanowych i biodrowych. Także w zainteresowaniu Kliniki znajdują się takie schorzenia narządu ruchu jak: zespoły usidlenia nerwów obwodowych, algodystrofie współczulne oraz zespoły bólowe i dysfunkcje stawu łokciowego, ramiennego i kręgosłupa. 

W Zespole lekarskim pracują wysokiej klasy specjaliści zajmujący się diagnostyką i leczeniem osteoporozy jak również złamań powstałych na jej tle.

Szczególnym zainteresowaniem Zespołu lekarskiego jest leczenie chorób i uszkodzeń chrząstki stawowej za pomocą sposobów konwencjonalnych jak również sposobem przeszczepiania w miejsce uszkodzeń hodowli własnych komórek chrzęstnych pobranych od pacjenta lub sposobem własnym przeszczepianiem komórek stromalnych szpiku po płaszcz okostnowy lub membranę z biomateriału.

Wykonywanie wielu zabiegów operacyjnych sposobem artroskopii oraz stosowanie wysokospecjalistycznej rehabilitacji umożliwia krótką hospitalizację pacjenta i następcze doleczanie w domu - pod stałym nadzorem Kliniki.


Poza klasycznymi procedurami diagnostycznymi i leczniczymi stosowanymi w ortopedii Klinika wykonuje:

  • Stabilizację zewnętrzną złamań kości długich i złamań stawowych za pomocą stabilizatorów zewnętrznych o charakterystyce czynnościowej DYNASTAB (unikatowa w skali kraju).
  • Leczenie złamań trzonów kości długich przy pomocy nowoczesnej technologii blokowanych gwoździ śródszpikowych.
  • Prowadzi całodobowe dyżury urazowe dla miasta stołecznego Warszawy.


Dydaktyka

Pracownicy Kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne z ortopedii dla studentów II Wydziału Lekarskiego, studentów fizjoterapii oraz studentów Wydziału Biomechaniki Politechniki Warszawskiej.

Klinika jest organizatorem kursów doskonalących z medycyny sportowej. Ponadto dydaktyką studentów Oddziału Fizjoterapii zajmuje się Zakład Rehabilitacji Klinicznej.

 

 

 

 Nasi specjaliści:

 

Paweł Skowronek.jpg [94.90 KB]

dr n. med. Paweł Skowronek

Koordynator Zespołu Oddziałów


 

 Marta Myszorek

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

oddział ortopedii.jpg [212.36 KB]