Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej - blok"C", III piętro

Sekretariat

22 326 57 51

e-mail

chiroginacz@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacy

22 326 56 42

Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna

22 326 52 26

Zespół Oddziałów jest bazą dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klinika prowadzi 74 łóżka, 27 sal oraz dysponuje dwiema separatkami. W skład Kliniki wchodzą pododdziały chirurgii ogólnej i naczyniowej, poradnia chirurgii ogólnej i naczyniowej, ambulatorium oraz gabinety specjalistyczne.
Na czele zespołu pracowników stoi  profesor – kierownik Kliniki, pracuje także 2 samodzielnych pracowników naukowych, 12 specjalistów chirurgii ogólnej, z których 7 posiada również specjalizację z zakresu chirurgii naczyniowej oraz 5 chirurgów w trakcie specjalizacji.

 

Możliwości diagnostyczne i lecznicze

Zainteresowania Kliniki skupiają się na chirurgii tętnic i żył obwodowych oraz chirurgii przewodu pokarmowego. Głównym przedmiotem zainteresowania jest leczenie zachowawcze i operacyjne chorób tętnic i żył. Tak więc pracownicy Kliniki są wyspecjalizowani w leczeniu miażdżycy tętnic, zwężenia i niedrożności aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętniaków, naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych, żylaków, zapaleń i zakrzepów żył.

W pracowni radiologii interwencyjnej wykonywane są wszelkie zabiegi z zakresu małoinwazyjnej chirurgii naczyniowej, w tym operacje stentowania tętniaków aorty brzusznej, poszerzenia tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych oraz wiele innych zabiegów specjalistycznych.

Klinika dysponuje wszechstronnymi możliwościami diagnostycznymi w zakresie chorób tętnic i żył , np. badaniem dopplerowskim, przezczaszkowym badaniem dopplerowskim, pletyzmografią, ultrasonografią.


Klinika prowadzi poradnie specjalistyczne:

  • Poradnię Chirurgii Naczyniowej, w której przyjmuje się przeciętnie 30 chorych dziennie. W poradni tej konsultowani są chorzy z chorobami naczyń obwodowych z całej Polski. Poradnia daje możliwość leczenia chorych wlewami kroplowymi.
  • Poradnię Chirurgii Ogólnej, w której chorzy są konsultowani, kwalifikowani do operacji oraz kontrolowani po zabiegach.
  • Gabinet Chirurgii Tarczycy, w którym chorzy są konsultowani, kwalifikowani do operacji oraz kontrolowani po zabiegach.
  • Gabinet Chirurgii Przewodu Pokarmowego, w którym konsultowani i kwalifikowani do operacji są chorzy z chorobami przewodu pokarmowego. Poradnia ta sprawuje także pooperacyjną opiekę nad chorymi.

 

Klinika prowadzi także szeroką działalność dydaktyczną. Od ponad 20 lat odbywają się tu zajęcia z chirurgii dla studentów IV roku Akademii Medycznej. Corocznie wielu lekarzy odbywa staże podyplomowe oraz staże do specjalizacji z chirurgii ogólnej. W ramach indywidualnego szkolenia 30 - 50 chirurgów z terenu całej Polski odbywa staże w zakresie chirurgii naczyń obwodowych, podpowięziowego przecinania żył łączących w zespole pozakrzepowym i laparoskopii. Klinika organizuje także rocznie 3-4 kursy szkoleniowe dla ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Od początku istnienia Kliniki 37lekarzy uzyskało stopień doktora medycyny, 7 doktora habilitowanego. Dwóch docentów uzyskało tytuł naukowy profesora zwyczajnego. 

 

Nasi specjaliści:

 


dr hab. med. Piotr Myrcha

Kliniczny Koordynator

Bożena Wyszomirska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu