Centrum Zdrowia Psychicznego - blok "G", II piętro

Sekretariat

22 326 58 92

e-mail:

psychiatria@brodnowski.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego - rejestracja

22 326 59 95

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 57 82

Oddział Dzienny - ul. Suwalska

22 675 86 39

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

22 326 52 90

Centrum jest bazą dla II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Centrum bierze udział w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego jako Bródnowskie Centrum Zdrowia Psychicznego


W skład Centrum wchodzą jednostki organizacyjne BCZP:

  • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
  • Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dorosłych,
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny,
  • Oddział Psychiatrii,
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna,

oraz pozostałe jednostki Centrum:

  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Szczegółowy zakres działania:                                  

 
Oddział Psychiatrii


Leczenie obejmuje: diagnostykę psychiatryczno - psychologiczną; farmakoterapię, psychoterapię grupową i indywidualną.
Kryteria kwalifikujące: wiek 18-70 lat, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia  lub zgoda (promesa) innej Kasy na pokrycie kosztów terapii.
Kryteria dyskwalifikujące: intoksykacja alkoholem i innym substancjami.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego


Leczenie obejmuje: chorych z zaburzeniami nerwicowymi, psychotycznymi i depresyjnymi. Terapia obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną i psychodynamiczną.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny, ul. Suwalska 11

Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi wymagającymi leczenia, diagnostyki, rehabilitacji.

Oddział prowadzi staże i zajęcia dydaktyczne.

 

 Wskazania:        

- pacjenci bez wskazań do leczenia całodobowego

- kontynuacja leczenia po pobycie w oddziale całodobowym

- nieskuteczność dotychczasowego leczenia ambulatoryjnego

- trudna diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych.

 

Warunki przyjęcia:

- pacjenci przyjmowani ze skierowaniem od lekarza

- aktualny dowód ubezpieczenia, dowód osobisty

- po konsultacji z lekarzem  bądź psychologiem Oddziału Dziennego.

 

Kryteria wyłączające

- wiek: poniżej 18 r.ż.

- niestabilny stan somatyczny

- aktywne uzależnienie od substancji psychoaktywnych

- zaburzenia funkcji poznawczych uniemożliwiające korzystanie z zajęć terapeutycznych

- nasilone myśli, tendencje samobójcze

- ciężkie zaostrzenie procesu psychotycznego.

 

Leczenie - cele:

- redukcja objawów

- lepsze radzenie sobie ze stresem

- poszerzenie wiedzy dotyczącej siebie, własnych wyborów

- zapobieganie nawrotom objawów chorobowych

- wzmacnianie zdolności samostanowienia, poprawa społecznych umiejętności, satysfakcjonujących związków z innymi, motywowanie do aktywności i podjęcia pracy oraz dalszej terapii ambulatoryjnej.

 

Leczenie - metoda:

badania psychiatryczne, psychologiczne

- indywidualne podejście do pacjentów

- konsultacje rodzinne

- farmakoterapia

- terapia poznawczo - behawioralna, psychodynamiczna ( indywidualna, grupowa )

- społeczność terapeutyczna

- trening umiejętności społecznych ( budżetowy, higieniczny, samodzielnego funkcjonowania, interpersonalny )

- psychoedukacja, trening lekowy

- terapia zajęciowa, grupa dyskusyjna tematyczna ( aktualne wydarzenia polityczne, lokalne, prasa )

- muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia

- zajęcia ruchowe, relaksacyjne,  spacery, wycieczki

- pomoc w zakresie potrzeb socjalnych i bytowych.

W ramach oddziału dostępne są: badania biochemiczne, niezbędne badania specjalistyczne ( np. MR,TK, EEG ), konsultacje specjalistyczne.

W trakcie pobytu  pacjenci zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Oddziału.

 

Plan zajęć:

Pacjenci leczeni w  grupach: informacje:  3 grupy, ( ul. Suwalska 11, tel: ( 22 ) 811-31-22, godz. 9.00 - 13.00 ),

1 grupa ( ul. Kondratowicza 8, tel:  ( 22 ) 326-57-82, godz. 9.00 - 13.00).

2 Grupy otwarte: ( ul. Suwalska 11 ), maksymalna ilość miejsc 12 w każdej grupie. Poprawa funkcjonowania, psychoterapia dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych, lękowych. Czas leczenia do 12 tygodni.

Grupa zamknięta: ( ul. Suwalska 11 ), maksymalna ilość miejsc 12.

Psychoterapia behawioralno - poznawcza dla osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych. Czas leczenia 12 tygodni.

Grupa zamknięta: ( ul. Kondratowicza 8, tel. ( 22 ) 326-59-95), dla osób z problemami późnej dojrzałości. Psychoterapia dla osób 55+. Czas leczenia  10 -12 tygodni, sesje dwa razy w tygodniu.

 

Nasi specjaliści:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka.jpg

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka

Koordynator Centrum

Dorota Osowiecka

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu