Zespół Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii - blok "B", I piętro

Sekretariat

22 326 56 69

Fax

22 326 56 88

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Anestezjologii

22 326 56 68

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych OIT

22 326 56 70

Konsola pielęgniarska

22 326-56-71

Pokój lekarski

22 326-57-19

W skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:

Oddział Anestezjologii

 Zespół wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek Oddziału Anestezjologii specjalizuje się i odpowiada za znieczulenie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik wszystkich zabiegów wykonywanych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, takich jak zabiegi z zakresu:                   

 • chirurgii ogólnej i naczyniowej
 • ortopedii
 • neurochirurgii
 • laryngologii
 • ginekologii i położnictwa
 • okulistyki
 • chorób wewnętrznych – kardiowersje, kolonoskopie, gastroskopie

Sposób działania:

Lekarze Oddziału Anestezjologii konsultują pacjentów do zabiegów planowych w ramach Poradni Anestezjologicznej, a pacjentów szpitalnych na prośbę lekarzy z oddziałów macierzystych oraz biorą udział w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia życia z wykorzystaniem najnowszych wytycznych wg protokołu Advanced Cardiac Life Support.

 

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział dysponuje 14 stanowiskami leczniczymi , wyposażonymi w najwyższej klasy sprzęt, dedykowany opiece nad pacjentami w najcięższym stanie przy udziale wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. 
                   
Oddział Intensywnej Terapii umożliwia leczenie dorosłych chorych w stanie zagrożenia życia, a w szczególności:

 • niewydolności wielonarządowe ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej, układu krążenia i nerek
 • urazy wielonarządowe i mózgowo - czaszkowe
 • pacjenci po rozległych operacjach chirurgicznych
 • ostre zapalenie trzustki
 • wstrząs septyczny
 • pacjenci poresuscytacyjni
 • ciężkie zaburzenia elektrolitowe oraz zatrucia

 Wykorzystywany sprzęt:

Oddział Intensywnej Terapii wykorzystuje do leczenia nowoczesny sprzęt m.in.:

 • kolumny do intensywnej terapii z monitorami funkcji życiowych oraz materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe
 • aparat do pomiaru parametrów krytycznych Rapid Point
 • bronchofiberoskop
 • respiratory Evita XL i Savina oraz respiratory transportowe
 • monitory do pomiary rzutu serca Vigileo
 • aparat RTG przyłóżkowy
 • aparaty do leczenia nerkozastępczego Prismaflex
 • pompy wolumetryczne, strzykawkowe i żywieniowe
 • aparaty do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
 • defibrylatory LifePack 20

Szkolenia:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii oraz staże kierunkowe dla lekarzy innych specjalizacji.

 

 Nasi specjaliści

 

lek. med. Rafał Wojdacz Zakładowy Koordynator

 

 

 

Anna Grudzińska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych AnestezjologiiBożena Wyszomirska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych OIT