Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU


Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu


www.odwyk.waw.pl 

 

Oddział jest w strukturach Kliniki Psychiatrycznej
Zakładowy Koordynator (Konsultant): Prof. dr hab. med. Andrzej KokoszkaKoordynator: mgr Joanna Mikuła certyfikowany specjalista terapii uzależnień
MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Leczenie trwa ok. 8 tygodni i obejmuje: diagnostykę psychiatryczno - psychologiczną, psychoterapię grupową
oraz indywidualną. W razie potrzeby również farmakoterapię.


Kryteria kwalifikujące: wiek 18-60 lat, zespół uzależnienia od alkoholu, picie ryzykowne, picie szkodliwe, okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, lub zgoda (promesa) innej Kasy na pokrycie kosztów terapii.


Kryteria dyskwalifikujące:
brak wskazań do hospitalizacji w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu, ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna, inne wyżej nie określone.


Na Oddziale może być leczonych równocześnie 15 osób. Pacjenci uczestniczą w podstawowym programie terapii
oraz warsztatach i treningach wspierających zdrowienie.


Oddział Psychiatryczny oferuje możliwoć detoksykacji.Sekretariat: tel. +48 22 326 59 40

e-mail: terapiauzaleznien@brodnowski.pl

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego

Blok "G", niski parter

« wróć