Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / KLINICZNE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO


Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego


będące bazą dla II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant): Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu:
mgr Łukasz Dziadek


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
 Placówki dzienne - ul. Suwalska 11:
Współpraca ze strukturami pomocy społecznej oraz z fundacją; "Pomost":


MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE
 
Koordynator: prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
Sekretariat: tel. +48 22 326 58 92

Leczenie obejmuje:
diagnostykę psychiatryczno - psychologiczną; farmakoterapię, psychoterapię grupową i indywidualną.

Kryteria kwalifikujące: wiek 18-70 lat, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia  lub zgoda (promesa) innej Kasy na pokrycie kosztów terapii.

Kryteria dyskwalifikujące:
intoksykacja alkoholem i innym substancjami.
 
tel. +48 22 326 55 00, wew. 56-52 lub 56-20

Leczenie obejmuje: chorych z zaburzeniami nerwicowymi, psychotycznymi i depresyjnymi. Terapia obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną i psychodynamiczną.


Kontakt:
Oddział Dzienny Psychiatryczny
Warszawa, ul. Suwalska 11, tel. (22) 675-86-39, (22) 811-22-31
 
Personel:              
lek. specjalista psychiatra Agnieszka Łukasiewicz - koordynator
lek. specjalista psychiatra Sylwia Szeidl-Kosson
Bogusława Zboina - pielęgniarka
Edyta Skoczeń - pielęgniarka
mgr Małgorzata Edyta Procner - Przeszowska - psycholog, psychoterapeuta
mgr Marzena Mendyk - psycholog, psychoterapeuta
mgr Wojciech Orzechowski - psycholog, psychoterapeuta
mgr Małgorzata Persona - psycholog, psychoterapeuta       
mgr Kinga Kołodziejczak - psycholog, psychoterapeuta
Ewa Szymczak - pracownik gospodarczy

 
Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi wymagającymi leczenia, diagnostyki, rehabilitacji.
 
Oddział prowadzi staże i zajęcia dydaktyczne.
 
 
Wskazania:        
- pacjenci bez wskazań do leczenia całodobowego
- kontynuacja leczenia po pobycie w oddziale całodobowym
- nieskuteczność dotychczasowego leczenia ambulatoryjnego
- trudna diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych.
 
Warunki przyjęcia:
- pacjenci przyjmowani ze skierowaniem od lekarza
- aktualny dowód ubezpieczenia, dowód osobisty
- po konsultacji z lekarzem  bądź psychologiem Oddziału Dziennego.
 
Kryteria wyłączające
- wiek: poniżej 18 r.ż.
- niestabilny stan somatyczny
- aktywne uzależnienie od substancji psychoaktywnych
- zaburzenia funkcji poznawczych uniemożliwiające korzystanie z zajęć terapeutycznych
- nasilone myśli, tendencje samobójcze
- ciężkie zaostrzenie procesu psychotycznego.
 
 
 
Leczenie - cele:
- redukcja objawów
- lepsze radzenie sobie ze stresem
- poszerzenie wiedzy dotyczącej siebie, własnych wyborów
- zapobieganie nawrotom objawów chorobowych
- wzmacnianie zdolności samostanowienia, poprawa społecznych umiejętności, satysfakcjonujących związków z innymi, motywowanie do aktywności i podjęcia pracy oraz dalszej terapii ambulatoryjnej.
 
Leczenie - metoda:
- badania psychiatryczne, psychologiczne
- indywidualne podejście do pacjentów
- konsultacje rodzinne
- farmakoterapia
- terapia poznawczo - behawioralna, psychodynamiczna ( indywidualna, grupowa )
- społeczność terapeutyczna
- trening umiejętności społecznych ( budżetowy, higieniczny, samodzielnego funkcjonowania, interpersonalny )
- psychoedukacja, trening lekowy
- terapia zajęciowa, grupa dyskusyjna tematyczna ( aktualne wydarzenia polityczne, lokalne, prasa )
- muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia
- zajęcia ruchowe, relaksacyjne,  spacery, wycieczki
- pomoc w zakresie potrzeb socjalnych i bytowych.
W ramach oddziału dostępne są: badania biochemiczne, niezbędne badania specjalistyczne ( np. MR,TK, EEG ), konsultacje specjalistyczne.
W trakcie pobytu  pacjenci zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Oddziału.
 
Plan zajęć:
Pacjenci leczeni w  grupach: informacje:  3 grupy, ( ul. Suwalska 11, tel: ( 22 ) 811-31-22, godz. 9.00 - 13.00 ),
1 grupa ( ul. Kondratowicza 8, tel:  ( 22 ) 326-57-82, godz. 9.00 - 13.00).
 
2 Grupy otwarte: ( ul. Suwalska 11 ), maksymalna ilość miejsc 12 w każdej grupie. Poprawa funkcjonowania, psychoterapia dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych, lękowych. Czas leczenia do 12 tygodni.
 
Grupa zamknięta: ( ul. Suwalska 11 ), maksymalna ilość miejsc 12.
Psychoterapia behawioralno - poznawcza dla osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych. Czas leczenia 12 tygodni.
 
Grupa zamknięta: ( ul. Kondratowicza 8, tel. ( 22 ) 326-57-82, godz. 9.00 - 13.00 ), dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Psychoterapia behawioralno-poznawcza. Czas leczenia  10 -12 tygodni.
Prowadzący: mgr Adam Elżanowski - psycholog, psychoterapeuta.Koordynator: mgr Iwona Głowacka,
tel. +48 22 811 28 21, +48 22 811 05 25
Leczenie obejmuje: diagnostykę, farmakoterapię, psychoterapię i rehabilitację przewlekle chorych na zaburzenia psychiczne. Leczenie trwa od 3 do 6 miesięcy.
 
 Zespół Oddziałów Psychiatrycznych - blok "G", II piętro
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu:
tel. +48 22 326 57 82
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. wew. 57-82
e-mail

 
Koordynator Oddziału:  mgr Joanna Mikuła certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 
Leczenie obejmuje: podstawowy program psychoterapii uzależnienia.
Leczenie trwa 8 tygodni.
 

 

 

« wróć