Marek Miesztalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Miesztalski (ur. 1951 r). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1975 r). W latach 1975-83 pracownik terenowych organów administracji państwowej w Warszawie. W latach 1983-87 kierownik Wydziału Finansowego w Urzędzie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. W latach 1987-92 wicedyrektor zarządu w Centrali ZUS, a następnie współorganizator i dyrektor biura w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Następnie specjalista w Centrali Pekao S.A. i główny księgowy dzielnicy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Od stycznia 1999 r. pełni funkcję Skarbnika Województwa Mazowieckiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Skarbników Mazowsza.

Od 07.2009 r. Członek a od 01.06.2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.


Piotr Dyśkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Dyśkiewicz urodził się w 1970 r. w Płocku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, skończył też m.in. podyplomowe studia zarządzania projektami oraz podyplomowe studia menedżerskie w zakresie administracji publicznej. Od 2002 roku zawodowo związany był z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a w 2006 roku został dyrektorem płockiej filii Wojewódzkiego UrzęduPracy.  Od 2013 roku pełnił funkcję sekretarza powiatu. Od września 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Płocka ds. Komunalnych.

Od 31 lipca 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.


Kinga Żuchowska - Członek Rady Nadzorczej

Kinga Żuchowska (ur. 1971 r.) Absolwentka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyła również podyplomowe studia menedżerskiego w zakresie administracji. W latach 1992 – 1998 zatrudniona w Sejmiku Samorządowym Województwa Warszawskiego, a od 1999 r. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Od stycznia 2002 r. pełni funkcję dyrektora Kancelarii Sejmiku w UMWM.

Od czerwca 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

 

 


Michał Matejka - Członek Rady Nadzorczej

Michał Matejka (ur. 1979 r.) Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Centrum Europejskiego UW na kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalizacją integracja europejska. Ukończył również studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW w zakresie ewaluacji programów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej. Szkoleniowiec, wykładowca, były doradca Ministra Zdrowia.  Samorządowiec, od 2002 roku radny dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy a od 2017 ponownie przewodniczący Rady.

Od czerwca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.